Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
országgyűlési képviselők számára bérelt

1, lakások bérleti szerződéseiről szóló listát, amely tételesen tartalmazza az alábbi adatokat:
- képviselő neve;
- bérelt lakás címe, helyrajzi száma;
- lakás alapterülete, szobák száma;
- a bérleti díj és a bérléshez kapcsolódó egyéb esetleges költségek
havi bruttó összege.

2, irodák bérleti szerződéseiről szóló listát, amely tételesen tartalmazza az alábbi adatokat:
- képviselő neve;
- bérelt lakás címe, helyrajzi száma;
- lakás alapterülete, szobák száma;
- a bérleti díj és a bérléshez kapcsolódó egyéb esetleges költségek
havi bruttó összege.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Bakos Emil, Országgyűlés Hivatala

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Csatoltan küldöm kérdéseire készített válaszunkat.
a bruttó bérleti díj tartalmaz minden kiadást amely az iroda,
illetve lakás bérletével és üzemeltetésével felmerül.

Tisztelettel

Bakos Emil

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Bakos Emil!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatok itt kerültek felhasználásra:
http://blog.atlatszo.hu/2015/02/hanyszor...
Itt pedig pontosításra:
http://blog.atlatszo.hu/2015/02/gyurcsan...