Kuratóriumi ülések SZIEA

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Széchenyi István Egyetemért Alapítvány nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Széchenyi István Egyetemért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi üléseinek jegyzőkönyvét vagy olyan egyéb dokumentumot, amelyből megismerhető, hogy a kuratóriumi tagok 2021 és 2022 évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratórumi tagságukkal összefüggésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 2.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Széchenyi István Egyetemért Alapítvány, Titkár, Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány (székhely: 9026 Győr, Egyetem tér
1.; nyilvántartási szám: 08-01-0051446; a továbbiakban: Alapítvány)
Kuratóriumának elnöke, Dr. Knáb Erzsébet elnök asszony nevében, az
Alapítvány részére 2022.11.02. napján megküldött közérdekű adat
megismerése iránti igény tárgyában az alábbi tájékoztatást adom:

Az adatigénylés tárgya az volt, hogy a kuratóriumi tagok 2021. és 2022.
évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a
kuratóriumi tagságukkal összefüggésben. Ezúton tájékoztatom, hogy az
Alapítványunk nem kezel ilyen adatot, ezért nem is vezet olyan
nyilvántartást, amelyből az igényelt adatok kinyerhetőek lennének.

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, mely döntéshozó jogkörében
testületként jár el. A Kuratórium szükség szerint, de legalább kéthavonta
ülést tart, melyen az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait és
tevékenységét szem előtt tartva hozza meg határozatait.

Egy kuratóriumi tag munkavégzése nem csak a kuratóriumi üléseken való
részvételre és az arra való felkészülésre korlátozódik. A Kuratórium
üléseinek jegyzőkönyvei nem azt a célt szolgálják, hogy abból
megállapítható legyen az egyes tagok által ráfordított munka mennyisége és
időigénye. A jegyzőkönyv a munka végeredményét, a meghozott határozatokat
és az egyes napirendekhez történt hozzászólások rövid és tömör összegzését
tartalmazza. Az a rengeteg előkészítő és háttérmunka, ami egyes
kuratóriumi feladatok kapcsán felmerül nem olvasható ki sem
jegyzőkönyvekből, sem egyéb dokumentumokból. Az egyes témákkal való
foglakozás napi szintű és rendszeres. Folyamatos egyeztetések zajlanak a
kuratóriumi tagok között, valamint a Kuratórium tagjai és az egyetem
vezetése – nem csupán a rektor és a gazdasági vezető, hanem az egyes
szakterületi vezetők – között, továbbá egyetemi rendezvényeken, szakmai
találkozókon, ünnepségeken, megnyitókon, avatásokon és egyéb eseményeken
vesznek részt a kuratóriumi tagok, valamint a felsőoktatásért felelős
minisztérium szakmai meghívásainak tesznek rendszeresen eleget. Minden
feladat ellátandó általuk, mely az egyetem érdekében szükséges és az
egyetem javát szolgálja, legyen az belföldön vagy külföldön.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Dr. Knáb Erzsébet Elnök Asszony megbízásából,
Horváthné dr. Szabó Sarolta
titkár
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány
Erdélyi Katalin <[1][FOI #21266 email]> ezt írta
(időpont: 2022. nov. 2., Sze, 15:56):

Tisztelt Széchenyi István Egyetemért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi üléseinek
jegyzőkönyvét vagy olyan egyéb dokumentumot, amelyből megismerhető, hogy
a kuratóriumi tagok 2021 és 2022 évben mely napokon milyen időtartamban
végeztek tevékenységet a kuratórumi tagságukkal összefüggésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november  2.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #21266 email]

Is [4][Széchenyi István Egyetemért Alapítvány request email] the wrong address for
Közérdekűadat requests to Széchenyi István Egyetemért Alapítvány? If so,
please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Széchenyi István Egyetemért Alapítvány request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers