Kuratóriumi ülések jegyzőkönyve BLA

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Batthyány Lajos Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumi üléseinek jegyzőkönyvét vagy olyan egyéb dokumentumot, amelyből megismerhető, hogy a kuratóriumi tagok 2021 és 2022 évben mely napokon milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratórumi tagságukkal összefüggésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Batthyány Lajos Alapítvány

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

Hivatkozva 2022. december 8-i megkeresésére, tájékoztatjuk, hogy az Alapítvány nem kezel olyan adatot és nem is vezet nyilvántartást arról, hogy a kuratóriumi tagok 2021. és 2022. évben mely napokon, milyen időtartamban végeztek tevékenységet a kuratóriumi tagságukkal összefüggésben. Mindazonáltal tájékoztatom, hogy az Alapítvány 2021-ben 38, míg 2022-ben 39 kuratóriumi ülést tartott, azonban egy kuratóriumi tag munkavégzése nem csak a kuratóriumi üléseken való részvételre és az arra való felkészülésre korlátozódik. Az előkészítő és háttérmunka, ami egyes kuratóriumi feladatok kapcsán felmerül nem olvasható ki a jegyzőkönyvekből és egyéb dokumentumokból.

Tisztelettel,

Batthyány Lajos Alapítvány

idézett részek megjelenítése