Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépekről, hogy pontosan mikor és mennyi gépet adott át a minisztérium az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, azok pontos típusával. A Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz került gépekből mikor, mennyi és milyen típus került, mely hazai intézményekhez? Mennyi gép és hova került exportra? Mennyi gép és hol van tárolva - az milyen szerződések alapján, milyen összegért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 6.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra,

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, elektronikusan megküldött
közérdekű adatkérésére, tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI.25.)
Korm.rendelet 1.§ 3. bekezdés értelmében: a válaszadás határidejét 45
nappal meghosszabbítjuk.

 

Megértését köszönjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel

 

Szabó Dóra

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Köszönöm, várom.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra,

2 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, illetőleg ugyanezen tartalommal,
2021. május 26. napján, fenti tárgyban elektronikusan megküldött közérdekű
adatkérésére, a mellékelt táblázatban összesítettük az OKFŐ rendelkezésére
álló információkat.

 

Az adatokat alább részletezzük, kérdései alapján.

 

Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépekről, hogy pontosan mikor
és mennyi gépet adott át a minisztérium az Állami Egészségügyi Ellátó
Központnak, azok pontos típusával.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ebben a tekintetben nem minősül
adatkezelőnek.

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz került gépekből mikor, mennyi és
milyen típus került, mely hazai intézményekhez?

o         Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átvett gépek kiszállítási
listája a csatolt dokumentum „Kiszállítás” c. lapján található.

 

A táblázat csak azokat a gépeket tartalmazza melyeket használatra adtunk
át intézményeknek. 

 

Mennyi gép és hova került exportra?

o     Ez az információ a mellékelt dokumentum „Külföldre szállított gépek”
c. lapján található, azonban nem tartalmazza a jelenleg folyamatban levő
adományokat illetve értékesítést.

 

Mennyi gép és hol van tárolva - az milyen szerződések alapján, milyen
összegért?

o     Gödöllői raktárban – 3 125 db

o     Szigetszentmiklósi raktárban – 9 909 db

 

A két helyszínen lévő raktárak bérelt raktárak, a bérleti, üzemeltetési
szerződések az Operatív Törzs engedélye alapján kerültek megkötésre.

 

A Carolina Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap (iktatási sz.:
ÁEEK/60852-119/2020, korábbi tulajdonos: VICTORIA Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság)  kezelésében lévő gödöllői raktárban,
illetve a Waberer’s-Szemerey Kft. (iktatási sz.: ÁEEK/15417-351/2020)
kezelésében lévő szigetszentmiklósi raktárban kerülnek tárolásra az orvosi
eszközök.

A lélegeztetőgépre jutó nettó tárolási költség havonta mindösszesen, a két
raktár tekintetében: kb. 15 M forint (a készletek változása esetén
módosul, csak az igénybe vett területért kell fizetni).

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Monday, March 22, 2021 7:40 PM
To: [2][FOI #17419 email]
Cc: Sebestyén Kálmán <[3][email address]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Külügyminisztérium által átadott
lélegeztetőgépek - Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, elektronikusan megküldött
közérdekű adatkérésére, tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI.25.)
Korm.rendelet 1.§ 3. bekezdés értelmében: a válaszadás határidejét 45
nappal meghosszabbítjuk.

 

Megértését köszönjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel

 

Szabó Dóra

 

 

>

idézett részek megjelenítése