Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépek

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépekről, hogy pontosan mikor és mennyi gépet adott át a minisztérium az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, azok pontos típusával. A Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz került gépekből mikor, mennyi és milyen típus került, mely hazai intézményekhez? Mennyi gép és hova került exportra? Mennyi gép és hol van tárolva - az milyen szerződések alapján, milyen összegért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 6.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra,

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, elektronikusan megküldött
közérdekű adatkérésére, tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI.25.)
Korm.rendelet 1.§ 3. bekezdés értelmében: a válaszadás határidejét 45
nappal meghosszabbítjuk.

 

Megértését köszönjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel

 

Szabó Dóra

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Szabó Dóra!

Köszönöm, várom.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szabó Dóra,

2 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, illetőleg ugyanezen tartalommal,
2021. május 26. napján, fenti tárgyban elektronikusan megküldött közérdekű
adatkérésére, a mellékelt táblázatban összesítettük az OKFŐ rendelkezésére
álló információkat.

 

Az adatokat alább részletezzük, kérdései alapján.

 

Külügyminisztérium által átadott lélegeztetőgépekről, hogy pontosan mikor
és mennyi gépet adott át a minisztérium az Állami Egészségügyi Ellátó
Központnak, azok pontos típusával.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ebben a tekintetben nem minősül
adatkezelőnek.

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz került gépekből mikor, mennyi és
milyen típus került, mely hazai intézményekhez?

o         Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átvett gépek kiszállítási
listája a csatolt dokumentum „Kiszállítás” c. lapján található.

 

A táblázat csak azokat a gépeket tartalmazza melyeket használatra adtunk
át intézményeknek. 

 

Mennyi gép és hova került exportra?

o     Ez az információ a mellékelt dokumentum „Külföldre szállított gépek”
c. lapján található, azonban nem tartalmazza a jelenleg folyamatban levő
adományokat illetve értékesítést.

 

Mennyi gép és hol van tárolva - az milyen szerződések alapján, milyen
összegért?

o     Gödöllői raktárban – 3 125 db

o     Szigetszentmiklósi raktárban – 9 909 db

 

A két helyszínen lévő raktárak bérelt raktárak, a bérleti, üzemeltetési
szerződések az Operatív Törzs engedélye alapján kerültek megkötésre.

 

A Carolina Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap (iktatási sz.:
ÁEEK/60852-119/2020, korábbi tulajdonos: VICTORIA Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság)  kezelésében lévő gödöllői raktárban,
illetve a Waberer’s-Szemerey Kft. (iktatási sz.: ÁEEK/15417-351/2020)
kezelésében lévő szigetszentmiklósi raktárban kerülnek tárolásra az orvosi
eszközök.

A lélegeztetőgépre jutó nettó tárolási költség havonta mindösszesen, a két
raktár tekintetében: kb. 15 M forint (a készletek változása esetén
módosul, csak az igénybe vett területért kell fizetni).

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Üdvözlettel,

 

Szabó Dóra

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

Telephely: H-1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.

E-mail: [1][email address]

 

 

 

From: Szabó Dóra
Sent: Monday, March 22, 2021 7:40 PM
To: [2][FOI #17419 email]
Cc: Sebestyén Kálmán <[3][email address]>
Subject: FW: Közérdekű adatigénylés - Külügyminisztérium által átadott
lélegeztetőgépek - Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Hivatkozással 2021. március 06. napján, elektronikusan megküldött
közérdekű adatkérésére, tájékoztatom, hogy az 521/2020. (XI.25.)
Korm.rendelet 1.§ 3. bekezdés értelmében: a válaszadás határidejét 45
nappal meghosszabbítjuk.

 

Megértését köszönjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel

 

Szabó Dóra

 

 

>

idézett részek megjelenítése