Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mivel az alapítványnak nem találunk elektronikus elérhetőséget. (Se weboldal,se e-mail cím) így közvetlen az alapítvány 100%-át tulajdonló Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak intézem kérésem.

Szervezet neve
Kulturált Közlekedésért Alapítvány
Szervezet székhelye (irsz)
1138
Szervezet székhelye (település)
Budapest
Szervezet székhelye (utca, hsz)
Dagály utca 11/A.
Képviselő(k)
Palkovics László
Típus
Alapitvány
Cél szerinti besorolás
oktatási tevékenység
Cél leírása
A hazai közúti közlekedés kultúrájának és biztonságának fejlesztése érdekében gépjárművezetők képzése.
Állapot
Bejelentés alapján módositott
Megyei nyilvántartási szám
489 / 2011
Országos nyilvántartásbeli azonosító
3499 / 1990

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 26 Hrsz.: 6245 Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület a Kulturált Közlekedésért Alapítvány 1/2 részt tulajdonosa volt

Információink szerint az alapítvány ennek az ingatlannak a teljes tulajdonos hányadát értékesítette a Kevin 98 Bt- nek. 2014. 06.30-án

Vevő:

KEVIN-98 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

4765 Csenger, Lehel utca 23.

Cégjegyzékszám: 15 06 085461 Adószám: 25687709-2-15

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos alábbi dokumentumokat kérjük:

Amennyiben volt pályáztatás ennek anyaga, ha nem volt ennek indoklása

Kuratóriumi döntés és az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek

Értékbecslés anyaga

Adásvételi szerződés és a pontos vételár.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 18.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/249/2/2014

Móricz Csaba úr

részére

Tárgy: közérdekű adatkérés – a „4400 Nyíregyháza. Széchenyi utca 26.,
hrsz.: 6245. kivett lakóház udvar, gazdasági épület” ingatlan
értékesítésével kapcsolatos dokumentumok

Tisztelt Móricz Csaba úr!

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2014. október 18. napján e-mail útján
eljutatott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat!

Akkor az hogy lehet, hogy az alapítvány 2013-as beszámolójában a KIM van megjelölve 100%-os tulajdonosnak?

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

[1]cid:[email protected]

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/249/4/2014

Móricz Csaba úr

részére

Tárgy: közérdekű adatkérés – Kulturált Közlekedésért Alapítvánnyal
kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása

Tisztelt Móricz Csaba úr!

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2014. október 22. napján e-mail útján
eljutatott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése