Külföldi ingatlanok Comitatus

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Comitatus-Energia Zrt. tulajdonában lévő külföldi ingatlanok listáját, amely tartalmazza
- az ingatlanok pontos címét (ország, település, közterület neve és jellege, házszám)
- az ingatlanok értékét
- a tulajdonbakerülés dátumát
- a tulajdonszerzés fajtáját (vásárlás, csere, adomány stb.)
- vásárlás esetén a vételárat és az eladó nevét
- az ingatlanok tervezett vagy már megvalósult hasznosítási módját
- a tervezett vagy már megvalósult hasznosítás (becsült) költségét
- a használatbavétel (tervezett) dátumát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Attila Fodor,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Tájékoztatom, hogy a Comitatus Üzletviteli és Tanácsadó Kft. tulajdonában
nincsenek sem külföldi, sem belföldi ingatlanok. A megkeresés
megszólításában és a levélben is a Comitatus-Energia Zrt.-re vonatkozó
adatot kért, mellyel kapcsolatosan nem rendelkezünk információkkal.

 

Üdv.

 

Gombkötő Zsuzsanna

ügyvezető

Erdélyi Katalin<[FOI #18864 email]> ezt írta (2021.
szeptember 16., csütörtök 11:14:49 CEST):
Tisztelt Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Comitatus-Energia Zrt. tulajdonában lévő külföldi ingatlanok listáját,
amely tartalmazza
- az ingatlanok pontos címét (ország, település, közterület neve és
jellege, házszám)
- az ingatlanok értékét
- a tulajdonbakerülés dátumát
- a tulajdonszerzés fajtáját (vásárlás, csere, adomány stb.)
- vásárlás esetén a vételárat és az eladó nevét
- az ingatlanok tervezett vagy már megvalósult hasznosítási módját
- a tervezett vagy már megvalósult hasznosítás (becsült) költségét
- a használatbavétel (tervezett) dátumát
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. szeptember 16.
Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
kmt+[1][email address]
Ha a(z) Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nem
a(z) [2][email address] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Sent request to Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. again, using a new contact address.

Tisztelt Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében 2021. október 6-án elküldött adatigénylésemre azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek eleget tenni törvényi kötelezettségüknek, és a kért adatokat mielőbb küldjék meg részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin