Külföldi fogvatartottak

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Országos Rendőr-főkapitányság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérjük, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat, lehetőség szerint Excel táblázatos formában.

1. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. márciustól 2022. decemberig havonta hogyan alakult az egyes rendőrségi fogdákban elhelyezett fogvatartottak havi átlagos létszáma, és ezen belül a letartóztatottak havi átlagos létszáma.

2. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. márciustól 2022. decemberig havonta hogyan alakult az egyes rendőrségi fogdákban elhelyezett külföldi fogvatartottak havi átlagos létszáma, és ezen belül a letartóztatott külföldiek havi átlagos létszáma.

3. Kérjük, adjon tájékoztatást a 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én az egyes rendőrségi fogdákban fogva tartottak létszámáról, ezen belül a letartóztatottak létszámáról.

4. Kérjük, adjon tájékoztatást a 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én az egyes rendőrségi fogdákban fogva tartott külföldiek létszámáról, ezen belül a letartóztatott külföldiek létszámáról, az állampolgárságuk szerinti bontásban is.

5. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekményekkel összefüggésben voltak letartóztatás hatálya alatt a letartóztatás jogcímén rendőrségi fogdában fogva tartottak a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

6. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekményekkel összefüggésben voltak letartóztatás hatálya alatt a letartóztatás jogcímén rendőrségi fogdában fogva tartott külföldiek a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett külföldi fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 3.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.
Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!