Külföldi fogvatartottak

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérjük, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat, lehetőség szerint Excel táblázatos formában.

1. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. márciustól 2022. decemberig havonta hogyan alakult a bv. intézetek és intézmények objektumonkénti befogadóképessége, az ott elhelyezett fogvatartottak havi átlagos létszáma, ezen belül a letartóztatottak havi átlagos létszáma, és az egyes intézetek és intézmények objektumonkénti havi átlagos telítettségi szintje.

2. Kérjük, adjon tájékoztatást a 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én az egyes bv. intézetekben és intézményekben fogva tartottak létszámáról, ezen belül a letartóztatottak létszámáról, és az egyes intézetek és intézmények objektumonkénti telítettségi szintjéről.

3. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy az egyes bv. intézetekben és intézményekben 2021. márciustól 2022. decemberig havonta hogyan alakult a külföldi fogvatartottak átlagos létszáma, a fogva tartásuk jogcíme szerinti bontásban is.

4. Kérjük, adjon tájékoztatást a 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én az egyes bv. intézetekben és intézményekben fogva tartott külföldiek létszámáról a fogva tartásuk jogcíme, valamint az állampolgárságuk szerinti bontásban.

5. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekmények elkövetéséért voltak fogva tartva a jogerős szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

6. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekményekkel összefüggésben voltak letartóztatás hatálya alatt a letartóztatás jogcímén bv. intézetben fogva tartottak a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

7. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekmények elkövetéséért voltak fogva tartva a jogerős szabadságvesztésüket töltő külföldi fogvatartottak a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett külföldi fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

8. Kérjük, adjon tájékoztatást arról, hogy 2021. december 31-én, 2022. június 30-án és 2022. december 31-én mely bűncselekményekkel összefüggésben voltak letartóztatás hatálya alatt a letartóztatás jogcímén bv. intézetben fogva tartott külföldiek a tíz leggyakoribb esetben. Kérjük, adja meg az érintett külföldi fogvatartottak számát is a tíz leggyakoribb bűncselekmény esetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 3.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság