Külföldi ingatlan

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat rendelkezik-e külföldi ingatlantulajdonnal.
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen elküldeni
- az ingatlan pontos címét (ország, település, közterület, ház- vagy helyrajzi szám)
- mikor, kitől, mennyiért, milyen célból vásárolták az ingatlant
- mire hasznosítják jelenleg
- megvásárlása óta milyen jogcímeken mekkora összeget költöttek az ingatlanra
- mennyibe kerül az ingatlan fenntartása évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.03.17-én kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.04.01-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Rónaszéki László, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Dr. Rónaszéki László!

A kért összeget az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. átutalta a megadott számlaszámra, várom az adatokat. Természetesen az átutalásról szóló igazolást is el tudom küldeni, ha szükséges.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Rónaszéki László, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Erdélyi Katalin
részére

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának külföldi ingatlantulajdonaival kapcsolatos közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adom.

1. Az ingatlanok pontos címét megtalálja a mellékelt adásvételi szerződésekben.

2. Ezeket az adatokat szintén a mellékelt szerződések tartalmazzák.

3. Az önkormányzat az énlakai, illetve torockói ingatlanokat építészeti értékmegóvási céllal vásárolta. Jelenleg Önkormányzatunk delegációi veszik igénybe szálláshelyként, illetve kerületi lakosok, civil szervezetek, gyerekcsoportok rendelkezésére állnak, természetesen térítés ellenében.

4. Az ingatlanokon a tavalyi évben állagmegóvási munkálatokat végeztek, ezek 740.000,-Ft-ba kerültek.

5. Az ingatlanok fenntartására alkalmazott gondnokok járandósága jelentkezik évente az ingatlanokkal kapcsolatos költségként az önkormányzatnál, ennek mértékét a mellékelt gondnoki megbízási szerződések tartalmazzák.

Budapest, 2013. április 12.

Tisztelettel:

Dr. Rónaszéki László
címzetes főjegyző

Tisztelt Dr. Rónaszéki László!

Köszönöm a választ, azonban arra kérem, hogy a Csíkszereda, Kőbánya u. 21. alatti ingatlanra vonatkozó adatokat is szíveskedjen elküldeni.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Rónaszéki László, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Erdélyi Katalin
részére

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kérésére tájékoztatom, hogy Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának Csíkszereda, Kőbánya u. 21. sz. alatt nincs ingatlan tulajdona.

Budapest, 2013. április 15.

Tisztelettel:

Dr. Rónaszéki László
címzetes főjegyző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Rónaszéki László!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin