Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat rendelkezik-e külföldi ingatlantulajdonnal.
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen elküldeni
- az ingatlan pontos címét (ország, település, közterület, ház- vagy helyrajzi szám)
- mikor, kitől, mennyiért, milyen célból vásárolták az ingatlant
- mire hasznosítják jelenleg
- megvásárlása óta milyen jogcímeken mekkora összeget költöttek az ingatlanra
- mennyibe kerül az ingatlan fenntartása évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Murai Renáta, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
részére "Külföldi ingatlan" tárgyában írt elektronikus adatigénylésére
válaszolva tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk külföldi ingatlantulajdonnal
nem rendelkezik.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Murai Renáta

Jegyzői Titkárság vezetője

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

061/346-5429

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr.Murai Renáta!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin