Közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó szerződések

Kis Zoltán made this Közérdekűadat request to Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a következő, még nem közzétett szerződések listáját a törvény mellékletében meghatározott részletezettség szerint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vonatkozásában:

a 2011. évi CXII. törvény 1. számű melléklet III. rész 3., 4. és 6. pontja szerinti adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 13.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

dr. Gyóllai Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Zoltán!

Az alábbi adatigénylésére reagálva, mellékelten megküldöm Dr. Konkoly Zita, Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjének válaszlevelét.

üdvözlettel:

dr. Gyóllai Éva
kamarai jogtanácsos

Érd MJV Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda
2030 Érd, Budai út 10. fszt. I/2. iroda
Levelezési cím: 2031 Érd Pf. 31.
tel.: 23/522-300/235. mellék
mobil: 20/324-9533
fax: 23/522-384

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Gyóllai Éva! Tisztelt Jegyző!
Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán