Közvilágítással kapcsolatos kiadások 2012-2017

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kalocsa város közvilágítással kapcsolatos költségeit az alábbi bontásban:
a - az áramszolgáltató által kiszámlázott díj összege éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig
b - az üzemeltetés egyéb költségei éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András Úr!
 

A 2017. október 30. napján kelt adatigénylésére a kért adatokat az
alábbiakban adom meg:

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata közvilágítással kapcsolatos költségei
Időszak
Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. I.
félév
Áramszolgáltató 24 695 25 783 26 607 37 825 16 317 11 729
által kiszámlázott 506 Ft 708 Ft 152 Ft 431 Ft 566 Ft 908 Ft
díj 
Üzemeltetés egyéb 6 378 494 6 659 269 882 1 523 12 688 1 739
költségei  Ft 561 Ft Ft 576 Ft 890 Ft 348 Ft
Összesen 31 074 32 443 26 877 39 349 29 006 13 469
000 Ft 269 Ft 034 Ft 007 Ft 456 Ft 256 Ft

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth-Kovács Ádám

aljegyző

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

+36-78-601-302

 

 

Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Becker András Úr!

 

Mellékelten küldöm a 2017. november 8-án megküldött e-mail szkennelt
másolatát.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth-Kovács Ádám

aljegyző

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

+36-78-601-302

 

 

 

 

 

-----eredeti Üzenet-----
Feladó: [email address]
Elküldött: Szerda 2017.11.08 11:14
Tárgy: Kalocsa város közvilágítással kapcsolatos adatigénylése
Címzett: [FOI #9963 email];

Tisztelt Becker András Úr!
 

A 2017. október 30. napján kelt adatigénylésére a kért adatokat az
alábbiakban adom meg:

 

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata közvilágítással kapcsolatos költségei
Időszak
Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. I.
félév
Áramszolgáltató 24 695 25 783 26 607 37 825 16 317 11 729
által kiszámlázott 506 Ft 708 Ft 152 Ft 431 Ft 566 Ft 908 Ft
díj 
Üzemeltetés egyéb 6 378 6 659 269 882 1 523 12 688 1 739
költségei  494 Ft 561 Ft Ft 576 Ft 890 Ft 348 Ft
Összesen 31 074 32 443 26 877 39 349 29 006 13 469
000 Ft 269 Ft 034 Ft 007 Ft 456 Ft 256 Ft

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Tóth-Kovács Ádám

aljegyző

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

+36-78-601-302