Közvilágítással kapcsolatos kiadások 2012-2017

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Tapolca város közvilágítással kapcsolatos költségeit az alábbi bontásban:
a - az áramszolgáltató által kiszámlázott díj összege éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig
b - az üzemeltetés egyéb költségei éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

Tisztelt Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ez év október 30-án közérdekűadat-igénylést terjesztettem elő, amelyre a törvényes határidőig nem kaptam választ. Tisztelettel kérem, az adatigénylésben kért adatokat mielőbb szíveskedjenek megküldeni.

Kelt: 2017. november 22.

Üdvözlettel:

Becker András

Molnárné Kisfaludy Márta, Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt  Becker András

 

Csatoltan küldöm a „Közvilágítással kapcsolatos kiadásokkal 2012-2017”
 adatigénylésre kért adatokat.

 

Üdvözlettel:

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:

 

Molnárné Kisfaludy Márta

önkormányzati ügyintéző

 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati és Igazgatási Iroda

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

tel.: 0036/87/510-126

 

[1][IMG] Mentes a vírusoktól. [2]www.avast.com

References

Visible links
1. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Tisztelt Molnárné Kisfaludy Márta!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András