Közvélemény-kutatások 2019-től

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseit, amelyek alapján 2019. január 1. óta teljesítés történt, a szerződés alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal által adott egyedi megrendeléseket, kitérve a mintanagyságra, a módszertanra és a kérdésekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Terdik Roland

Németh Edina, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Terdik Roland!

 

Mellékelve küldöm meg Önnek a 2021. február 8. napján kelt közérdekű
adatkérésével kapcsolatos válaszlevelünket.

 

Kérem válaszunk szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

Németh Edina  
jegyzőkönyvvezető  

Testületi Osztály  

Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály  

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
H-1184 Budapest, Üllői út 400.

Mobil:

Tel: *

E-mail: [1][email address]

 

Figyelem! Az e-mail címem megváltozott! Kérem levelezésében a továbbiakban
az új e-mail címet használja!

P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e.
Napról napra kevesebb fa lesz a világon.
P Before you print this e-mail, please consider whether it is really
necessary. Each day there are fewer trees on Earth.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Németh Edina!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Terdik Roland