Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Terdik Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közvélemény-kutatások 2019-től

Terdik Roland made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Terdik Roland to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseit, amelyek alapján 2019. január 1. óta teljesítés történt, a szerződés alapján az Önkormányzat vagy a Hivatal által adott egyedi megrendeléseket, kitérve a mintanagyságra, a módszertanra és a kérdésekre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 6.

Üdvözlettel:

Terdik Roland

Varga Mariann, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Terdik Roland Úr!

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, valamint a
Polgármesteri Hivatal 2019. január 1. óta teljesített,
közvélemény-kutatásra irányuló szerződéseinek kapcsán benyújtott közérdekű
adat megismerése iránti igényére tekintettel tájékoztatom, hogy az
adatigény teljesítésének határidejét az  információs önrendelkezési jogról
és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

dr. Ferenczi Tibor

aljegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Varga Mariann, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Terdik Roland

úr részére

 

 

Tisztelt Terdik Roland Úr!

 

Aljegyző úr megbízásából csatoltan küldöm a válaszlevelet a Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatalához érkezett azon
közérdekű adatigénylésére, amelyben a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata vagy Polgármesteri Hivatala olyan közvélemény-kutatásra
irányuló szerződéseiről kért felvilágosítást, amelyek alapján 2019. január
1. óta teljesítés történt.

 

Válaszunkat olyan formátumban is mellékelem, amelynek segítségével a
hivatkozásokban említett dokumentumokat egyszerűen és gyorsan eléri.

 

Tisztelettel,

Varga Mariann

 

 

dr. Varga Mariann

jogi referens

 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi Főosztály

Tel: +36 1 872 92 37

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Terdik Roland, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.