Közvélemény kutatások 2014-2021

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat
-közvélemény kutatásokkal,
-véleményklíma elemzésekkel,
-szociológiai kutatásokkal
-üzletviteli tanácsadással kapcsolatos megrendeléseit, szerződéseit és az ezekhez kapcsolódó beszerzési dokumentációkat 2021. február 1-től - 2014. január 1-jéig visszamenőleg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 3.

Üdvözlettel:

László Gábor

Sólyomné Erzsébet, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt László Gábor!

Csatolva küldöm a 2/3-11/2021 iktatószámú levelet.

Tisztelettel,

Sólyomné Szegedi Erzsébet
irodai ügyintéző

Jegyzői Iroda
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.
E-mail: [email address]
Telefon: +36 1 305 3156

Egriné Anikó, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Attachments

Tisztelt László Gábor Úr!

 

Csatoltan küldöm a 2021. február 3-án elektronikus úton érkezett
adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel,

 

dr. Kevevári Edit

aljegyző megbízásából

 

Egriné Zalai Anikó

titkársági ügyintéző

 

Jegyzői Iroda

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 1 305 3208

[2]Uj_BPXV_logo_emailhez

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]