Közvélemény kutatások 2014-2021

László Gábor made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat
-közvélemény kutatásokkal,
-véleményklíma elemzésekkel,
-szociológiai kutatásokkal
-üzletviteli tanácsadással kapcsolatos megrendeléseit, szerződéseit és az ezekhez kapcsolódó beszerzési dokumentációkat 2021. február 1-től - 2014. január 1-jéig visszamenőleg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 3.

Üdvözlettel:

László Gábor

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott, a
2014. január 1. és 2021. február 1. napja közötti időszak vonatkozásában
közvéleménykutatásokkal, véleményklíma elemzésekkel, szociológiai
kutatásokkal és üzletviteli tanácsadással kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott, a
2014. január 1. napja és 2021. február 1. napja közötti időszak
vonatkozásában közvélemény-kutatásokkal, véleményklíma-elemzésekkel,
szociológiai kutatásokkal és üzletviteli tanácsadással kapcsolatos
közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Klinger Bernadett, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16 Attachments

Tisztelt László Gábor!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott
közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm a válaszlevelet.

A levél mellékleteinek nagy száma és mérete miatt sajnos csak két
részletben küldhető el. Jelen levélben található a válaszlevél és 14 db
melléklete.

 

Tisztelettel:

 

Klinger Bernadett

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/368

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Klinger Bernadett, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16 Attachments

Tisztelt László Gábor!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott
közérdekű adatigénylésére írt válaszlevélhez jelen levélben 15 db
melléklet található.

 

Tisztelettel:

 

 

Klinger Bernadett

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/368

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]