Közvélemény kutatások 2014-2021

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat
-közvélemény kutatásokkal,
-véleményklíma elemzésekkel,
-szociológiai kutatásokkal
-üzletviteli tanácsadással kapcsolatos megrendeléseit, szerződéseit és az ezekhez kapcsolódó beszerzési dokumentációkat 2021. február 1-től - 2014. január 1-jéig visszamenőleg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 3.

Üdvözlettel:

László Gábor

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott, a
2014. január 1. és 2021. február 1. napja közötti időszak vonatkozásában
közvéleménykutatásokkal, véleményklíma elemzésekkel, szociológiai
kutatásokkal és üzletviteli tanácsadással kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott, a
2014. január 1. napja és 2021. február 1. napja közötti időszak
vonatkozásában közvélemény-kutatásokkal, véleményklíma-elemzésekkel,
szociológiai kutatásokkal és üzletviteli tanácsadással kapcsolatos
közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Klinger Bernadett, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16 Attachments

Tisztelt László Gábor!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott
közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm a válaszlevelet.

A levél mellékleteinek nagy száma és mérete miatt sajnos csak két
részletben küldhető el. Jelen levélben található a válaszlevél és 14 db
melléklete.

 

Tisztelettel:

 

Klinger Bernadett

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/368

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Klinger Bernadett, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16 Attachments

Tisztelt László Gábor!

 

A Hivatalunkhoz 2021. február 3. napján elektronikus úton benyújtott
közérdekű adatigénylésére írt válaszlevélhez jelen levélben 15 db
melléklet található.

 

Tisztelettel:

 

 

Klinger Bernadett

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/368

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]