Közvécék létesítésével, működésével kapcsolatos adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Józsefváros területén az önkormányzat illetve intézményei, gazdasági társaságai által működtetett közterületi és/vagy a a lakosság által igénybe vehető illemhelyek alábbi adatai:

- illemhelyek felsorolása, nyitva tartási idejük, igénybevétel feltételei,
- működtetési költségeik,
- 5 évnél nem régebben létesített illemhelyeknél a kialakítás költsége
- nyilvántartott forgalmi adatok illemhelyenként

Kérem, hogy a szerződéssel harmadik fél által üzemeltetett illemhely(ek) üzemeltetési, valamint a Mátyás téri illemhely létesítési, üzemeltetési és átalakítási, átadási költségeit is szíveskedjen elküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 1.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Virág Tamás Úr!

 

Hivatkozással a 2014. december 01. napján kelt közérdekű adatigénylésére
szíves tájékoztatásul csatolva küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony
válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]