Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tordasi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közút fejlesztési költségek 2020-ban.

We're waiting for Tordasi Máté to read a recent response and update the status.

Tisztelt Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Közút fejlesztési költségek 2020-ban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:

Tordasi Máté

Görög Hajnalka, Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Tordasi Máté!

 

Adatigénylésére válaszolva csatoltan küldöm az ezzel kapcsolatban
rendelkezésre álló számlák másolatait.

Továbbá tájékoztatom, hogy a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az
önkormányzattól kapott támogatásból végzi a közutak kátyúzási munkálatait.

 

dr. Czékus Réka jegyző

nevében és megbízásából

 

Görög Hajnalka

igazgatási ügyintéző
Kerepesi Polgármesteri Hivatal

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Tel.: 06-28-561-062

Email: [1][email address]

Web: [2]www.kerepes.hu

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kerepes.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tordasi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.