Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1990. október 15. és jelen adatigénylés benyújtása között keletkezett, a budapesti közterületek elnevezését érintő valamennyi közgyűlési határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 25.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Schmidt Péter Ferenc, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

A kért információk az alábbi linken tekinthetők meg:

http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva...

Mellékelten küldöm a változásokat tartalmazó listát.

Üdvözlettel,

Schmidt Péter
sajtóreferens

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Kommunikációs Igazgatóság
 
1052 Budapest Városház u. 9.-11.
telefon: +36 1 327-1690 I telefax: +36 1 327-1824
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Schmidt Péter Ferenc!

Köszönöm szépen a Közterületnév-változtatások tárgyban benyújtott közérdekűadat-igénylésemre adott gyors és pontos választ.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.