Közterületi kamerak

Schaff Maria nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A II/A kerület Budaliget, Máriaremetei területén hol, milyen típusú térfigyelő kamerákat szereltek fel és ki fér hozzá a felvételekhez illetve hol tudom megtekinteni az adatkezelési tájékoztató.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 18.

Üdvözlettel:
Schaff Mária (lakos)

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozással 2023. július 18-án Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalnak küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A Budapest II. kerület Budaliget, Máriaremete területén jelenleg 6 darab
Hikvision DS-2DF5232X-AEL típusú térfigyelő kamera üzemel, amelyek a
következő helyszíneken találhatóak:

 

           •  Ördögárok utca – Csatlós utca sarkán

           •  Máriaremetei út – Hímes utca sarkán

           •  Templomkert

           •  Rézsű utca – Táltos utca

           •  Határ utca – Rézsű utca sarkán

           •  Határ utca – Nagyrét

 

A térfigyelő kamerák felvételeihez kizárólag a Városrendészeti Osztály
Diszpécser Központjában szolgálatot teljesítő kollégák, valamint a
Térfigyelő helységbe belépésre jogosult személyek férnek hozzá.

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a kerület
honlapján:
[1]https://masodikkerulet.hu/kozerdeku/adat...
linken érhető el.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/kozerdeku/adat...
3. mailto:[email address]