Közterület-használati engedélyek és szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2015. január 1. óta létrejött nagymarosi közterület-használati engedélyek és szerződések olyan listáját, amely tartalmazza az érintett közterületek címét, helyrajzi számát, a közterület-használati engedélyben vagy szerződésben szereplő négyzetméterszámot, valamint azt, hogy az adott közterület használatára ki vált jogosulttá, mi ezen használat célja, mettől meddig tart ezen használat, és mennyi az adott közterület ezen használatáért fizetett közterület-használati díj.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt, Takács Borbála Adatigénylő!

Csatolmányként megküldőm a közterület használattal kapcsolatos adatokat, Ön által 2023. január 26-án érkezett közadatkérésre a rendelkezésemre álló , a mai nap ( 02 09.) állapota szerinti adatokat, további szíves tájékoztatására.

A 2022. előtti adatok teljességére vonatkozóan nem tudok nyilatkozatot tenni.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt Eőryné Dr. Mezei Orsolya Jegyző Asszony!

Köszönöm szépen az adatokat, az alábbi kiegészítéseket kérném:

1)
A 2017-es évben, az 55. sorban szereplő, Fő tér 16. szám előtti (Nagymaros, 1843 hrsz.) 20 m2 területű járdaszakaszon létesített vendéglátóipari előkert nem szerepel a 2018-as, a 2019-es, a 2020-as, a 2022-es és a 2023-as években.
A 2021-es évben, a 116. sorban továbbá csak májustól októberig van feltűntetve a kerthelyiség üzemeltetése, viszont a Fő tér 20. szám előtti területet is érintve ugyanazzal a 20 m2-rel.
Kérném a 2021-es évben szereplő adatok ellenőrzését és javítását a 116. sorban,
valamint a hiányzó sorok pótlását a 2018-as, 2019-es, 2020-as, 2022-es és 2023-as években.

2) A 2022-es évben, a 161. sorban szereplő, Király u. 1. szám előtti 80 m2 területű vendéglátó egység terasza nem szerepel a korábbi években.
Kérném a hiányzó sorok pótlását a korábbi években.

3)
A Magyar utcában lévő cukrászda vendéglátóipari előkertje nem szerepel a megküldött adatok között.
Kérném az adatok ellenőrzését és bővítését ezzel a vendéglátóipari előkerttel. Amennyiben nem a közterület-használati szabályok vonatkoznak erre az előkertre, kérném magyarázattal kiegészíteni a megküldött adatokat arra vonatkozóan, miért nem, illetve milyen szabályok vonatkoznak helyettük erre az előkertre.

4)
A különböző fesztiválok közül érdemleges közterület-használati díjjal járót csak a 163. sor tartalmaz, kérném a többi fesztivál sor ellenőrzését és javítását, amennyiben szükséges.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 12.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett kiegészítő adatigénylése pontosítása tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben az éves költségvetési rendelet összeállítása és a sorozatos betegségek miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom, mivel a rendelkezésünkre álló adatokat nyilvántartásaink szerint megküldtük, viszont az ezeket kiegészítő információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt, Takács Borbála Adatigénylő Asszony!

Csatoltan megküldöm tárgyban szereplő témában az alábbi kérdései szerint kiegészített táblázatot, további szíves tájékoztatására.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése