Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Budapest III. Kerületi Önkormányzatánál milyen összegű jutalmakat osztottak fel, a közterület felügyeleten 2016-ban,különös tekintettel az év végére időzített jutalomkifizetésekre? Ezeknek a kifizetéseknek mi az indoklása?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 29.

Üdvözlettel:Kriston Róbert

Schnell Anna, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő,

 

a 2017. január 29-én, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére
válaszul tájékoztatom, hogy:

 

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete által 2016 év végén nettó
16.614.223,- Ft jutalom került kifizetésre 76 fő részére. A jutalom bruttó
összege 25.519.000 Ft, a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó
összege 6.890.130 Ft. volt.

 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (I.29.)
rendeletben foglalt felhatalmazása alapján, a jutalom kifizetése a 2016.
évi bérmaradvány terhére történt.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599
bbb

 

 

 

- Közterület felügyelet 2016-os,év végi jutalom elosztása.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Schnell Anna!

Köszönöm a választ, de rosszul fogalmaztam meg az előző kérésemet. Ennek a a jutalomkeretnek az elosztására lennék kiváncsi, név és beosztás szerint.
Előre is köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Kriston Róbert