Közterület átnevezések XV. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel (illetve névtelen területek elnevezéseivel)
kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az adatigénylés
benyújtása közötti időszakra vonatkozóan, költségtípusok (így különösen a közterület elnevezését jelző táblák cseréje, a címek hatósági nyilvántartásokban való megjelölésével kapcsolatban az önkormányzatnál esetleg felmerült egyéb költség) szerint.
Kérem továbbá, hogy küldjék el az érintett területek korábbi és mai elnevezéseinek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Kérem tegyenek eleget jogszabályban rögzített válaszadási kötelezettségüknek a közérdekű-adat igénylésemmel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Trinn Miklós, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Halász Gergely Úr részére

 

Tisztelt Halász Úr!

 

Alulírott dr. Trinn Miklós, mint a Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa /1153 Budapest, Bocskai u.
1-3./, Juhászné dr. Baráth Márta Jegyző Asszony megbízásából, az
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek és általa fenntartott
intézmények közterület átnevezésekkel (illetve névtelen területek
elnevezéseivel) kapcsolatos, 2010. október 1. és az adatigénylés
benyújtása közötti időszakra vonatkozó kiadásaira irányuló
adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom: 

 

Az utca átnevezések miatt keletkezett költségek két részre oszthatóak.

 

Van egy tételesen megállapítható költség, ami az utcatáblák cseréjének
költsége és van egy igazgatási költsége is, ami az okmányok cseréjét, a
lakcímnyilvántartás javítását és egyéb hivatali működési költséget jelent,
amiről pontos adataink nincsenek és megbecsülni sem tudjuk.

 

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésről Budapest Főváros
Önkormányzata gondoskodott, így az Önkormányzatunknak költséget nem
okozott.

 

Az utcanév-változásból eredő költségek:

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Közterület |Új elnevezés |Közterület |Utcanév-táblák költsége |
|korábbi |időpontja |jelenlegi neve | |
|elnevezése | | | |
|--------------+-------------+----------------+--------------------------|
|XV. Gyalu utca|2011. 04. 27.|XV. Dalnoki Jenő|bruttó 28 200 Ft |
| | |utca | |
| | | |(4 db tábla) |
| | | | |
| | | |  |
|--------------+-------------+----------------+--------------------------|
|XV. Szőcs Áron|2011. 04. 27.|XV. Illyés Gyula|bruttó 100 280 Ft |
|utca | |utca | |
| | | |(14 db tábla) |
| | | | |
| | | |  |
|--------------+-------------+----------------+--------------------------|
|(névtelen) |2011. 04. 27.|XV. Zala György |bruttó 28 200 Ft |
| | |utca | |
| | | |(4 db tábla) |
| | | | |
| | | |  |
|--------------+-------------+----------------+--------------------------|
|XV. Dembinszky|2012. 01. 09.|XV. Wysocki utca|(Kiadás 2013. júniusában |
|utca | | |várható.) |
| | | | |
| | | |  |
| | | | |
| | | |  |
|--------------+-------------+----------------+--------------------------|
|  |  |Költségek |156 680 Ft (bruttó) |
| | |összesen: | |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

Tisztelettel:
 
 
dr. Trinn Miklós
jogtanácsos
 
Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Tel.:  06 1 305-3224
Fax.: 06 1 307-4008
e-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Trinn Miklós!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Halász Gergely