Közterület átnevezések IX. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel (illetve névtelen területek elnevezéseivel) kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az adatigénylés benyújtása közötti időszakra vonatkozóan, költségtípusok (így különösen a közterület elnevezését jelző táblák cseréje, a címek hatósági nyilvántartásokban való megjelölésével kapcsolatban az önkormányzatnál esetleg felmerült egyéb költség) szerint.
Kérem továbbá, hogy küldjék el az érintett területek korábbi és mai elnevezéseinek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Puskás László, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely úr!

Hivatkozva elektronikus levelére tájékoztatom,hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetet és az általa fenntartott intézményeket 2010 okt.1.-e óta közterület elnevezés változása miatti költség nem terhelte.
A megadott időpont és az adatkérés ideje között eltelt időszakban két közterület neve változott,melyek az alábbiak(zárójelben az önkormányzatot terhelő táblacsere költsége):
1.A Thaly Kálmán utca SOTE előtti térrésze:Szentágothay tér(26 518,.Ft),2012 november
2.A pesti alsó rakpart Fővám tértől a Közraktár utcáig:Salkaházi Sára rakpart(44 854,-Ft)2012 május.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.üdvözlettel

Puskás László
Irodavezető-helyettes
Vagyonkezelési,Városüzemeltetési és Felújítási Iroda

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Puskás László!

Köszönöm a válaszát.

Üdvözlettel:

Halász Gergely