Közterület átnevezések és azok költségei a III. kerületben

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az
adatigénylés benyújtása közötti időszakra vonatkozóan,
költségtípusok (így különösen a közterület elnevezését jelző táblák
cseréje, a címek hatósági nyilvántartásokban való megjelölésével
kapcsolatban az önkormányzatnál esetleg felmerült egyéb költség)
szerint.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 17.

Üdvözlettel:

Biró Kata

Schnell Anna, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

 

From: Schnell Anna
Sent: Friday, April 12, 2013 9:44 AM
To: '[email address]'
Subject: Közérdekűadat igénylés - Közterület átnevezések III. kerület

 

Tisztelt Bíró Kata!

 

Közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom.

 

Közterület átnevezéssel kapcsolatban utcatáblák cseréjének

 

2010. évben 2.494.475.-

2011. évben 2.908.730.-

2012. évben 3.109.848.-  forint költségvonzata volt.

 

Egyéb kiadás nem hozható a tárggyal összefüggésbe.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Schnell Anna!

Köszönöm gyors válaszát.

Üdvözlettel:

Biró Kata