Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Pálma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Miskolc város közterületeiről a 2022 és 2023 években elszállított padok száma, helye, és az eltávolítás indoka. A közterületekre azonos időszakban telepített padok száma, helye, pontos ára.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 22.

Üdvözlettel:

Dr. Nagy Nikoletta Katalin, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

2 Melléklet

Tisztelt Kovács Pálma!

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél 2023. december 22. napján a
„Köztéri utcabútorok elszállítása és kihelyezése az elmúlt 2 évben”
tárgyú, közérdekű adatigénylésként előterjesztett megkeresésével
kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban
Infotv.) 26. § (1) bekezdése szerint az alábbiakról tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján az Infotv. 29. § (1) bekezdésben
meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Nikoletta

jogi előadó

 

[1][email address]

 

[2]Városgazda_logo_emailalairas

 

 

 

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Telefon: +36 46 412 611 Fax: +36 46 412 618

+36 70 442 0565

www.varosgazda.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Dr. Nagy Nikoletta Katalin, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Pálma!
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél 2023. december 22. napján a
„Köztéri utcabútorok elszállítása és kihelyezése az elmúlt 2 évben”
tárgyú, közérdekû adatigénylésként elõterjesztett kérelme alapján az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az
alábbiakról tájékoztatom.
A mellékletként csatolt táblázatokban feltüntetett adatokkal teszünk
eleget az adatigénylésnek a köztéri utcabútorokkal kapcsolatos adatok
vonatkozásában.
A kimutatásban átlagárak kerültek feltüntetésre, mivel a kihelyezésnél a
szállítási költség változó volt, illetve változó volt a kihelyezett padok
anyagára, attól függõen, hogy felújított vagy teljesen új pad került
kihelyezésre.
A "Zöld város projekt" keretén belül kihelyezett padokat az Önkormányzat
szerezte be, így azok áráról nem rendelkezünk információval.
Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Üdvözlettel:
 
dr. Nagy Nikoletta
jogi elõadó
 
[1][email address]
 
[2]Városgazda_logo_emailalairas
 
 
 
 
I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja
 
3531 Miskolc, Gyõri kapu 48-50.
Telefon: +36 46 412 611 Fax: +36 46 412 618
+36 70 442 0565
www.varosgazda.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Pálma, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.