Köztársasági ösztöndíjat legalább háromszor elnyert hallgatók

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon hallgatók névsorát, akik a köztársasági ösztöndíjat kettőnél többször nyerték el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel,
Várnai Abigél

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

81961-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Várnai Abigél<[FOI #8064 email]> 2016.11.28.
12:58 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
hallgatók névsorát, akik a köztársasági ösztöndíjat kettőnél többször
nyerték el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel,
Várnai Abigél

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8064 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám:9885-2/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy az Ön által kért hallgatói adatok a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. fejezet 4.
pontja alapján nem adhatóak ki, azok kizárólag a következő
szerveknek továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói
irányítással összefüggő feladatok ellátásához; a bíróságnak, rendőrségnek,
ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét
ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére
valamennyi adat; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős
szerv részére valamennyi adat; a Diákhitel Központnak a hallgatói hitel
jogszerű folyósításával és a tanulmányok folytatásával összefüggő adatok.
 
Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetemen a Neptun rendszer szerint 2003
óta 20 hallgató nyert el kettőnél több alkalommal köztársasági
ösztöndíjat. A korábbi időszakról nincs adatunk.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Várnai Abigél<[FOI #8064 email]> 2016.11.28.
12:58 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
hallgatók névsorát, akik a köztársasági ösztöndíjat kettőnél többször
nyerték el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel,
Várnai Abigél

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8064 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Ön a 81961-2/KSJIF/2016 iktatószámú levelében adatigénylésem teljesítésének határidejét meghosszabbította.
Az Infotv. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint:
"Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt."
A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora nyilvános adat, így az ebből következő valamennyi adat (pl. hallgatók szám, nemek megoszlása és a többszöri díjazottak nevei) értelemszerűen nyilvános.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az adatigénylésem teljesítését több okból kifolyólag sem tagadhatja meg:
1. Adatigénylésem teljesítési határidejét meghosszabbította, tehát az adatszolgáltatásra ígéretet tett.
2. Az adatigénylésemet nem tagadta meg a jogszabályok által előírta határidőn belül, tehát teljesítenie kell.
3. A köztársasági ösztöndíj elnyerése nem személyes adat, az ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora nyilvános. Az ösztöndíjat háromszor elnyert hallgatók névsora ebből megállapítható.

Az általam kért névsort - ellentmondva korábbi levelének, megszegve a törvényi rendelkezéseket és személyes adattá minősítve az egyébként nyilvános és önök által is kiadott adatokat - nem adta ki, de - egyenlőre (!) - még nem teszek jogi lépéseket, hanem a következőképpen pontosítom az adatigénylésemet:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Általános Orvostudományi Kar 2003. év és 2016. év közötti köztársasági ösztöndíjasainak neveit, évekre lebontva, azaz egy adott évhez tartozzon egy névsor, amelyben szerepel az összes olyan személy neve, aki az említett karon köztársasági ösztöndíjat kapott.

Önök ennél bővebb adatsort már kiadtak, igaz, csak két év vonatkozásában.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
A részleteket (pontszámaik, a részpontszámokkal együtt: tanulmányi teljesítmény pontok, tudományos teljesítmény pontok, közéleti tevékenység pontok) azért nem kérem, mert szeretném az önök idejét kímélni, és munkakedvük megőrzését elősegíteni, valamint örülnék, ha a névsort minél hamarabb rendelkezésemre bocsájtanák.

Tájékoztatom, hogyha ezt a névsort személyes adatokra való hivatkozással nem adják ki, akkor mivel korábban már kiadták egy részüket, személyes adattal való visszaélés miatt fogom feljelenteni az egyetemet.

Tájékoztatom, hogy amennyiben levelemre öt napon belül nem válaszolnak, vagy az adatkiadást egyéb módon késleltetik, akkor a közérdekű adatok eltitkolása miatt fogom feljelenteni az egyetemet.

A feljelentés szövegét annak részletes indoklásával természetesen elküldöm az egyetem valamennyi szenátorának. És ha kéri, önnek is.

Kelt: 2017. február 2.

Várnai Abigél

Grósz Károly hozzászólt ()

Február 7-én eljön az ítélet napja!

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Jól van Abigél, csak keményen. Februar 7-én aztán majd kiderül minden. Kiderül végra hogy ki kapott köztársasági ösztöndíjat. Már réges rég óta erre várunk. Vannak akik sajnos már nincsenek közöttünk, mert nem bírtak eddig várni, de akik majd meglátják, hogy kik voltak, azok meg fogják becsülni ezt a munkát. Még a szenátusnak is írsz, hogy tényleg mindenki megsismerje, hogy kik kaptak ösztöndíjat, kikre lehetünk büszkék, kik a példaképeink.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

 
Iktatószám: 9885-5  /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatolmányként küldöm az Ön által kért közérdekű adatigénylésére a
választ.
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

 
>>> Várnai Abigél<[FOI #8064 email]> 2017. 02. 02.
8:28 >>>
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Ön a 81961-2/KSJIF/2016 iktatószámú levelében adatigénylésem
teljesítésének határidejét meghosszabbította.
Az Infotv. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint:
"Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az
igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való
tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban
vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus
levélben értesíteni kell az igénylőt."
A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora nyilvános adat, így
az ebből következő valamennyi adat (pl. hallgatók szám, nemek megoszlása
és a többszöri díjazottak nevei) értelemszerűen nyilvános.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az adatigénylésem teljesítését több okból
kifolyólag  sem tagadhatja meg:
1. Adatigénylésem teljesítési határidejét meghosszabbította, tehát az
adatszolgáltatásra ígéretet tett.
2. Az adatigénylésemet nem tagadta meg a jogszabályok által előírta
határidőn belül, tehát teljesítenie kell.
3. A köztársasági ösztöndíj elnyerése nem személyes adat, az ösztöndíjat
elnyert hallgatók névsora nyilvános. Az ösztöndíjat háromszor elnyert
hallgatók névsora ebből megállapítható.

Az általam kért névsort - ellentmondva korábbi levelének, megszegve a
törvényi rendelkezseket és személyes adattá minősítve az egyébként
nyilvános és önök által is kiadott adatokat - nem adta ki, de - egyenlőre
(!) - még nem teszek jogi lépéseket, hanem a következőképpen pontosítom az
adatigénylésemet:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Általános Orvostudományi Kar 2003. év és 2016. év közötti köztársasági
ösztöndíjasainak neveit, évekre lebontva, azaz egy adott évhez tartozzon
egy névsor, amelyben szerepel az összes olyan személy neve, aki az
említett karon köztársasági ösztöndíjat kapott.

Önök ennél bővebb adatsort már kiadtak, igaz, csak két év vonatkozásában.
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
A részleteket (pontszámaik, a részpontszámokkal együtt: tanulmányi
teljesítmény pontok, tudományos teljesítmény pontok, közéleti tevékenység
pontok) azért nem kérem, mert szeretném az önök idejét kímélni, és
munkakedvük megőrzését elősegíteni, valamint örülnék, ha a névsort minél
hamarabb rendelkezésemre bocsájtanák.

Tájékoztatom, hogyha ezt a névsort személyes adatokra való hivatkozással
nem adják ki, akkor mivel korábban már kiadták egy részüket, személyes
adattal való visszaélés miatt fogom feljelenteni az egyetemet.

Tájékoztatom, hogy amennyiben levelemre öt napon belül nem válaszolnak,
vagy az adatkiadást egyéb módon késleltetik, akkor a közérdekű adatok
eltitkolása miatt fogom feljelenteni az egyetemet.

A feljelentés szövegét annak részletes indoklásával természetesen elküldöm
az egyetem valamennyi szenátorának. És ha kéri, önnek is.

Kelt: 2017. február 2.

Várnai Abigél

idézett részek megjelenítése