Köztársasági ösztöndíjasok nem teljesítet kötelező tantárgyai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
érintett hallgatók nevének megjelölése nélkül a következő közédekű
adatokat:
- a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2012. tanév
végén a 2012/2013. tanévre vonatkozóan, a 2013. tanév végén a
2013/2014. tanévre vonatkozóan, a 2014. tanév végén a 2014/2015.
tanévre vonatkozóan, azon köztársasági ösztöndíjas hallgatók
számát, akik úgy kaptak köztársasági ösztöndíjat, hogy a pályázat
benyújtás tanévében tantárgyelhagyásuk volt kötelező tárgyból,
ideértve azt az esetet is, amikor a hallgató a pályázat
benyújtásáig az adott tárgyat nem teljesítette.
- a hallgatók nevének megjelölése nélkül (pl. hallgató1) az ilyen
hallgatók által az adott tanéven elhagyott, illetőleg a pályázat
benyújtásáig nem teljesített kötelező tárgyak megnevezését
hallgatónként.

A pályázatok alapján nagy összegű közpénzt és elismerést kaptak a
nyertes pályázók, ezért több okból is közérdekűek az adatok.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a korábbi közérdekű adatigénylések
teljesítésével összhangban kialakult egyetemi gyakorlatnak - pl. a
vizsgaidőszakon túli vizsgázók esetében a tantárgyak nevének
megadása - megfelelően kérem az adatigénylés teljesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 3.

Üdvözlettel:

Kovács Dániel

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

17449-4/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> Kovács Dániel<[FOI #6298 email]> 2016.03.03. 8:34
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
érintett hallgatók nevének megjelölése nélkül a következő közédekű
adatokat:
- a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2012. tanév
végén a 2012/2013. tanévre vonatkozóan, a 2013. tanév végén a
2013/2014. tanévre vonatkozóan, a 2014. tanév végén a 2014/2015.
tanévre vonatkozóan, azon köztársasági ösztöndíjas hallgatók
számát, akik úgy kaptak köztársasági ösztöndíjat, hogy a pályázat
benyújtás tanévében tantárgyelhagyásuk volt kötelező tárgyból,
ideértve azt az esetet is, amikor a hallgató a pályázat
benyújtásáig az adott tárgyat nem teljesítette.
- a hallgatók nevének megjelölése nélkül (pl. hallgató1) az ilyen
hallgatók által az adott tanéven elhagyott, illetőleg a pályázat
benyújtásáig nem teljesített kötelező tárgyak megnevezését
hallgatónként.

A pályázatok alapján nagy összegű közpénzt és elismerést kaptak a
nyertes pályázók, ezért több okból is közérdekűek az adatok.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a korábbi közérdekű adatigénylések
teljesítésével összhangban kialakult egyetemi gyakorlatnak - pl. a
vizsgaidőszakon túli vizsgázók esetében a tantárgyak nevének
megadása - megfelelően kérem az adatigénylés teljesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március  3.

Üdvözlettel:

Kovács Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6298 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

17449-5/KSJIF/2016.
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy az adatigénylésben megjelölt tanévek során az alábbi
számú hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban oly módon, hogy a
pályázat benyújtásának évében kötelező tantárgyból tantárgy elhagyása
volt, vagy az adott tárgyat nem teljesítette.
 
2012/2013. tanév: 3 hallgató
2013/2014. tanév: 3 hallgató
2014/2015. tanév: 1 hallgató
 
Tekintettel arra, hogy a köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók
száma alacsony (kb. 20-25 fő) és nevük megismerhető, a tantárgyak
megnevezését nem áll módomban megküldeni, mivel az alacsony létszám, egyes
hallgatók évfolyamának ismerete, illetőleg az adott tantárgy tanrendben
való elhelyezkedése alapján megállapítható lehet, hogy mely hallgató volt
az, aki az adott tantárgyat nem teljesítette. Ezen adat pedig már a
hallgató személyes adata, melynek továbbítására az Egyetem kizárólag az
Nftv. 3. melléklet I/B. 4. pontjában meghatározott esetekben jogosult.
 
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
 
Tisztelettel:
 
dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató