Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Közszolgálati Költségvetései Tanács ügyrendjét,
b) a Közszolgálati Költségvetései Tanács eddigi üléseiről készült feljegyzéseket vagy jegyzőkönyveket,
c) a 2011-ben és 2012-ben az Mttv. 108. § (4) bekezdése alapján hozott döntések teljes szövegét,
d) a Közszolgálati Költségvetései Tanács 2013 évre vonatkozó döntését megalapozó háttérszámításokra és szempontokra vonatkozó dokumentumokat, különös tekintettel
a finanszírozás alapjául szolgáló közszolgálati feladatokat és műsorszerkezetet bemutató dokumentumokra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 14.

Üdvözlettel:

Polyák Gábor
a Mérték Médiaelemző Műhely képviseletében

MTVA Sajtóiroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

Tisztelt Polyák Gábor,

Csatoltan küldjük az MTVA válaszát kérdésére.

Üdvözlettel:

MTVA Sajtóiroda

Tel.: +36 1 759 5558
[email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

idézett részek megjelenítése