Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Szépművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, és az
alkotások nevét/címét, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a
kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.
A Szépművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva
tart  és nem látogatható 2015. február 16-ától előre láthatóan 2018.
tavaszáig. A bezárás ideje alatt a Múzeum 50 műtárgyaiból rendezett
kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria épületében nyílik 2015. június 27-én,
szombaton. Bővebb információ a kiállításról itt érhető el:
[1]http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...

Szakmai kérdés esetén levelét azonnal továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig. 
Általános kérdésekben kérjük, látogassa meg honlapunkat
itt: [2]http://www.szepmuveszeti.hu/

Reprodukció kéréséről: [3]http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok

Adatszolgáltatásról: [4]http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
és [5]http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...

A Szépművészeti Múzeum központi telefonszáma: (06-1) 469-7100.

Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!
This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest. 

The Museum is closed for renovation of the building and cannot be
visited from 16 February 2015 until the spring of 2018.  

During this period a selection from the Museum’s collection will be on
show in the Hungarian National Gallery (in Buda Castle) from Saturday, 27
June 2015. For more information please, visit:
[6]http://www.mng.hu/en/exhibitions/szepmuv...

Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
Meanwhile, please, refer to our
website: [7]http://www.szepmuveszeti.hu/main
For requesting Rights and
Reproductions: [8]http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...

Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest

[9]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig, [10]A túlélő árnyéka
- Az El Kazovszkij-élet/mű időszaki kiállítás – 2016. február 14-ig a
Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát [11]Baráti
Kör kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a [12]Vasarely Múzeumban és a
[13]Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban is.

[14]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017,
[15]The Survivor's Shadow - The Life and Works of El Kazovsky until 14
February 2016 at the Hungarian National Gallery. You are welcome at he
exhibitions of the [16]Vasarely Museum and the [17]Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts as well.

References

Visible links
1. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...
2. http://www.szepmuveszeti.hu/
3. http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok
4. http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
5. http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...
6. http://www.mng.hu/en/exhibitions/szepmuv...
7. http://www.szepmuveszeti.hu/main
8. http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
9. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...
10. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/e...
11. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/b...
12. http://vasarely.hu/kiallitasok/index.php...
13. http://hoppmuseum.hu/
14. http://www.mng.hu/en/exhibitions/upcomin...
15. http://mng.hu/en/exhibitions/elkazovszki...
16. http://vasarely.hu/kiallitasok_en/?lang[...
17. http://hoppmuseum.hu/

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2016. február 9-én kelt adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom hogy a
muzeális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról szóló
29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet hatályba lépését követően kulturális
javak új kölcsönzésére (újabb tartós kihelyezésre) – az államháztartási,
illetve a muzeális intézményi szervezetrendszeren kívüli kölcsönzéseket
kivéve – nem került sor, s ilyet az intézmény továbbra sem tervez.

 

Tisztelettel,

 

dr. Sámuel Balázs

titkárságvezető

 

dr. Baán László főigazgató

megbízásából

 

[1]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig, [2]A művészet
forradalma - Az orosz avantgárd az 1910-1920-as években időszaki kiállítás
– 2016. május 1-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti
Galériát [3]Baráti Kör kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a [4]Vasarely
Múzeumban és a [5]Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban is.

[6]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017, [7]A
Revolution in Art – Russian Avant-Garde in the 1910s and 1920s until 1 May
2016 at the Hungarian National Gallery. You are welcome at he exhibitions
of the [8]Vasarely Museum and the [9]Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts as
well.

References

Visible links
1. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...
2. http://mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktua...
3. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/b...
4. http://vasarely.hu/kiallitasok/index.php...
5. http://hoppmuseum.hu/
6. http://www.mng.hu/en/exhibitions/upcomin...
7. http://mng.hu/en/exhibitions/oroszavantg...
8. http://vasarely.hu/kiallitasok_en/?lang[...
9. http://hoppmuseum.hu/

Tisztelt Sámuel Balázs!

Köszönöm a tájékoztatást, de legyen kedves az adatigénylésemben feltett kérdésemre válaszolni, vagyis kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Szépművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, és az
alkotások nevét/címét, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a
kikölcsönző megnevezését.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin,

a válaszomból kiderült, hogy 2016. januárja és február 9-e között nem történt ilyen jellegű kölcsönzés.
Így ezt tudom a kérdésére érdemben válaszolni.

Köszönettel, Sámuel Balázs

idézett részek megjelenítése

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin,

most látom, hogy tévesen olvastam a dátumot! Nem 2016., hanem 2006.
Összegyűjtjük.

Köszönettel, Sámuel Balázs

idézett részek megjelenítése

Kedves Balázs,

köszönöm, várom.

Üdvözlettel,
Erdélyi Katalin

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin!

2016. február 9-én és február 19-én - különböző tárgykörökben - juttatott el intézményünkhöz mindösszesen 5 adatigénylési kérelmet. A kérelmekben megjelölt - adatigényléssel érintett - intervallumok tartama, az Ön által kért adatcsoportosítási szempontok szerinti adatszolgáltatás és az intézményekben korábban alkalmazott iktatási rendszerek fejletlensége okán azonban az adatigénylések jelentős munkaerő-felhasználással járnak. Az igénylések érintik gyakorlatilag a múzeum valamennyi szervezeti egységét, a gyűjteményi osztályoktól kezdve a jogi területen át a egészen a gazdálkodási részlegig. Ilyen formán - gyakorlatilag egy kivétellel - a kért adatok kigyűjtése és feldolgozása óvatos becsléseink szerint igen könnyedén elérheti akár az 60-80 munkaórát is kérdésenként. (Természetesen a tényleges munkaidő-ráfordítás ennél akár több, akár kevesebb is lehet, a konkrét összegeket az adatközlést megelőzően tudjuk pontosan megjelölni a tényleges munkaerő-ráfordítás függvényében. ) Az Info tv. 29. § (4) bekezdése és (5) bekezdésének c) pontja alapján ezért - a múzeumi átlagos illetmény figyelembevétele mellett - 1500 Ft/óra költségtérítés mellett tudja az intézmény az adatszolgáltatásokat teljesíteni.

Tisztelettel kérjük arra vonatkozó reakcióját, hogy ilyen feltételek mellett is igényt tart-e az adatszolgáltatásra.

Megtisztelő válaszát ezúton is köszönöm!

Üdvözlettel,
Sámuel Balázs
titkárságvezető

Remekművek a Szépművészeti Múzeumból<http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...> 2017 végéig, A művészet forradalma - Az orosz avantgárd az 1910-1920-as években<http://mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktua...> időszaki kiállítás – 2016. május 1-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát Baráti Kör<http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/b...> kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a Vasarely Múzeumban <http://vasarely.hu/kiallitasok/index.php...> és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban<http://hoppmuseum.hu/> is.

Masterpieces from the Museum of Fine Arts<http://www.mng.hu/en/exhibitions/upcomin...> until the end of 2017, A Revolution in Art – Russian Avant-Garde in the 1910s and 1920s<http://mng.hu/en/exhibitions/oroszavantg...> until 1 May 2016 at the Hungarian National Gallery. You are welcome at he exhibitions of the Vasarely Museum <http://vasarely.hu/kiallitasok_en/?lang[...> and the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts<http://hoppmuseum.hu/> as well.

Kedves Balázs,

az Infotörvény értelmében az adatgazda köteles pontos tájékoztatást adni a költségtérítés mértékéről, tehát szíveskedjenek egy pontos összegigényt küldeni a becslések helyett.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin!

A hivatkozott törvény szövegének és szellemének megfelelően jártunk el, amikor jeleztük az adatigénylési kérelmeik teljesítésének feltételeit. A lehetetlennel határos pontosan megmondani, hogy a 10 vagy 12 évre visszamenőlegesen előterjesztett adatigényeik teljesítése mennyi munkaórát vesz igénybe a kért szempontok szerinti bontásban. (Itt jegyezzük meg, hogy a már rendelkezésre álló adatok összegyűjtésének költségét természetszerűen nem kívánja senki még egyszer kifizettetni; ugyanakkor a kért adatok összessége számottevően nagyobb kört ölel fel a már rendelkezésre álló adatokhoz képest.) Ebből adódóan nem lehetséges előzetesen pontos összeget jelezni kérdésenként, ezt kizárólag a kért adatok összesítését követően tudjuk megtenni. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a munka megkezdése előtt nem kérjük semmiféle költség előlegezését, kizárólag a teljes körű adatszolgáltatást megelőzően kérjük - az akkor már pontosan ismertté vált költségek ismeretében - az adatigényléssel összefüggő költségek megtérítését.

A korábban írtaknak megfelelően változatlanul várjuk arra vonatkozó válaszát, hogy ilyen feltételek mellett is igényt tart-e az adatszolgáltatásra.

Tisztelettel,
dr. Sámuel Balázs
titkárságvezető

idézett részek megjelenítése

Kedves Balázs!

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint pontos költségtérítési összeget kell meghatározni, erről még nem kaptam tájékoztatást, így nem tudok nyilatkozni arról, hogy elfogadható-e számomra.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin,

mindenképpen megkapta volna a pontos összeget az adatszolgáltatásokat megelőzően (természetesen akkor, ha a költségtérítés egyáltalán felmerül). Jelezni szerettünk volna azonban előzetesen egy nagyságrendet, amely az Ön által igényelt adatszolgáltatások jellegére (intervallum, adatbontások stb.) figyelemmel az átlagot messzemenően meghaladó költségként jelentkezik.

Annak érdekében, hogy megelőzzünk minden - teljesen terméketlen és felesleges - vitát, az intézmény meghatározza a költségtérítés összeghatárának felső korlátját 420.000 Ft-ban.
Az 5 kérdésből 4 esetben kerülhet sor jelenlegi állás szerint költségtérítés alkalmazására, s az előzetesen becsült munkaórák (60-80 óra) számtani átlagával (70 óra) és az egy órára eső költségtérítés összegével (1500 Ft) számolva ez az összeg jelentheti a költségtérítés maximális mértékét.

Vagyis az előterjesztett igénylések összesítetten ennél nagyobb költségtérítéssel nem járhatnak.

Várom szíves válaszát!

Köszönettel,
Sámuel Balázs

idézett részek megjelenítése

Kedves Balázs,

köszönöm a tájékoztatást. Kérem, még egy dolgot szíveskedjen tisztázni: A 420.000 Ft áfával vagy Áfa nélkül értendő?

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin,

tegnap ez a kérdés bennünk is felmerült, s röviden egyeztettem a gazdasági igazgatónkkal is. Ennek még utána szeretnénk nézni a biztonság kedvéért, de bárhogyan is alakuljon a helyzet e vonatkozásban, a jelzett összeghatár mindenképpen a maximum.
Személyes véleményem ugyanakkor az, hogy nem ÁFÁ-s a költségtérítés, hiszen nem egy ÁFA szempontból adóköteles tevékenység végzéséről és egy ennek ellenértékeként definiálható szolgáltatási összegről van szó, hanem az intézmény által jogszabály alapján elvégzendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek megtérítéséről.

Várom szíves válaszát!

Köszönettel,
Sámuel Balázs

idézett részek megjelenítése

Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Katalin,

Az Önök által elküldött közérdekű adatigénylés kapcsán a Szépművészeti Múzeum a hivatkozott törvény szövegének és szellemének megfelelően járt el, amikor jeleztük az adatigénylési kérelmeik teljesítésének feltételeit, így azt, hogy az ehhez szükséges többletmunka mekkora költségigénnyel járna a múzeum dolgozóit illetően. Baán László főigazgató mai döntése alapján azonban az intézmény magára vállalja azt a prognosztizálhatóan több száz órás többletmunka terhet, amely a kért adatok - feldolgozható formában történő - rendelkezésre bocsátáshoz szükséges. (Az igénylések érintik gyakorlatilag a múzeum valamennyi szervezeti egységét, a gyűjteményi osztályoktól kezdve a jogi területen át egészen a gazdálkodási részlegig. Ilyen formán - gyakorlatilag egy kivétellel - a kért adatok kigyűjtése és feldolgozása óvatos becsléseink szerint igen könnyedén elérheti akár az 60-80 munkaórát is kérdésenként). A döntés értelmében az adatszolgáltatással összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére így az intézmény nem tart igényt, hogy ez semmiképpen se lehessen akadálya a kért adatok nyilvános hozzáférésének.

Köszönettel,
Sámuel Balázs

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #6100 email]>
Elküldve: 2016. február 29. 16:55
Címzett: Sámuel Balázs
Tárgy: RE: közérdekű adatigénylések

Kedves Balázs,

köszönöm a tájékoztatást. Kérem, még egy dolgot szíveskedjen tisztázni: A 420.000 Ft áfával vagy Áfa nélkül értendő?

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

idézett részek megjelenítése

Kedves Balázs,

ez nagyon kedves önöktől, köszönjük.
Türelmesen várjuk az adatszolgáltatást.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylési kérelmével összefüggésben mellékelten megküldjük a Szépművészeti Múzeum és a jogelőd Magyar Nemzeti Galéria – nem államháztartási vagy nem muzeális intézményi körbe tartozó szervezetek számára nem kiállítási céllal történő – kölcsönzéseivel (letéti kihelyezéseivel, haszonkölcsönzésekkel stb.) kapcsolatos kimutatását.

Köszönettel,

Szépművészeti Múzeum

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #6100 email]>
Elküldve: 2016. február 9. 20:06
Címzett: szm info
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Közszférán és múzeumokon kívüli kölcsönzések

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Szépművészeti Múzeumból kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak alkotójának nevét, és az
alkotások nevét/címét, a kölcsönzések időtartamát, az alkotások
tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a
kikölcsönző megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #6100 email]

Ha a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest nem a(z) [Szépművészeti Múzeum - Budapest request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Remekművek a Szépművészeti Múzeumból<http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...> 2017 végéig, A művészet forradalma - Az orosz avantgárd az 1910-1920-as években<http://mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktua...> időszaki kiállítás – 2016. május 1-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát Baráti Kör<http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/b...> kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a Vasarely Múzeumban <http://vasarely.hu/kiallitasok/index.php...> és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban<http://hoppmuseum.hu/> is.

Masterpieces from the Museum of Fine Arts<http://www.mng.hu/en/exhibitions/upcomin...> until the end of 2017, A Revolution in Art – Russian Avant-Garde in the 1910s and 1920s<http://mng.hu/en/exhibitions/oroszavantg...> until 1 May 2016 at the Hungarian National Gallery. You are welcome at he exhibitions of the Vasarely Museum <http://vasarely.hu/kiallitasok_en/?lang[...> and the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts<http://hoppmuseum.hu/> as well.

Tisztelt Szépművészeti Múzeum!

Köszönöm az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.
A Szépművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva
tart  és nem látogatható 2015. február 16-ától előre láthatóan 2018.
tavaszáig. A bezárás ideje alatt a Múzeum 50 remekművéből rendezett
kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg 2015. június
27-től. Bővebb információ a kiállításról itt érhető el:
[1]http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...

Szakmai kérdés esetén levelét azonnal továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig. 
Általános kérdésekben kérjük, látogassa meg honlapunkat
itt: [2]http://www.szepmuveszeti.hu/

Reprodukció kéréséről: [3]http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok

Adatszolgáltatásról: [4]http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
és [5]http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...

A Szépművészeti Múzeum központi telefonszáma: (06-1) 469-7100.

Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!
This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest. 

The Museum is closed for renovation of the building and cannot be
visited from 16 February 2015 until the spring of 2018.  

During this period a selection from the Museum’s collection is on show in
the Hungarian National Gallery (in Buda Castle) from 27 June 2015. For
more information please, visit:
[6]http://www.mng.hu/en/exhibitions/szepmuv...

Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
Meanwhile, please, refer to our
website: [7]http://www.szepmuveszeti.hu/main
For requesting Rights and
Reproductions: [8]http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...

Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest

[9]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig, [10]A művészet
forradalma - Az orosz avantgárd az 1910-1920-as években időszaki kiállítás
– 2016. május 1-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti
Galériát [11]Baráti Kör kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a
[12]Vasarely Múzeumban és a [13]Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban is.

[14]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017, [15]A
Revolution in Art – Russian Avant-Garde in the 1910s and 1920s until 1 May
2016 at the Hungarian National Gallery. You are welcome at he exhibitions
of the [16]Vasarely Museum and the [17]Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts
as well.

References

Visible links
1. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...
2. http://www.szepmuveszeti.hu/
3. http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok
4. http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
5. http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...
6. http://www.mng.hu/en/exhibitions/szepmuv...
7. http://www.szepmuveszeti.hu/main
8. http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
9. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/a...
10. http://mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktua...
11. http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/b...
12. http://vasarely.hu/kiallitasok/index.php...
13. http://hoppmuseum.hu/
14. http://www.mng.hu/en/exhibitions/upcomin...
15. http://mng.hu/en/exhibitions/oroszavantg...
16. http://vasarely.hu/kiallitasok_en/?lang[...
17. http://hoppmuseum.hu/