Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kalas Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közpénzből fenntartott mobiltelefonok

We're waiting for Kalas Tibor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban szerkeszthető excel táblázatban megküldeni részemre az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefonnal rendelkező személyek névsorát, beosztását, szervezeti egységét és az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefon hívószámát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 3.

Üdvözlettel:

Kalas Tibor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 136852-2/JIF/2020
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatkérése tekintetében szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a
válaszadási határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal
meghosszabbítjuk.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Kalas Tibor <[FOI #16621 email]> 2020. 12. 03.
14:03 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban szerkeszthető excel
táblázatban megküldeni részemre az egyetemi közpénzen fenntartott
mobiltelefonnal rendelkező személyek névsorát, beosztását, szervezeti
egységét és az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefon hívószámát.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2020. december  3.
Üdvözlettel:
Kalas Tibor
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16621 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 1623/JIF/2021

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatmegkeresésére - Közpénzből fenntartott mobiltelefonok
tárgyában -szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a Semmelweis Egyetemen
2020.12.15. napjáig használatban lévő mobiltelefonok száma összesen 6596.
db.

Az érintett kérdéskörben

"Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban szerkeszthető excel
táblázatban megküldeni részemre mobiltelefonnal rendelkező személyek
névsorát, beosztását, szervezeti egységét és az egyetemi közpénzen
fenntartott mobiltelefon hívószámát."

jelzem, hogy az egyetem nem vezet ilyen tartalmú nyilvántartást, mivel
nincs ilyen irányú jogszabályi kötelezettsége, és a vonatkozó
rendelkezések alapján kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében új
adat előállítására pedig nem vagyunk kötelezettek.

Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
dr. Török Levente
jogi igazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
     Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Kalas Tibor <[FOI #16621 email]> 2020. 12. 03.
14:03 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban szerkeszthető excel
táblázatban megküldeni részemre az egyetemi közpénzen fenntartott
mobiltelefonnal rendelkező személyek névsorát, beosztását, szervezeti
egységét és az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefon hívószámát.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2020. december  3.
Üdvözlettel:
Kalas Tibor
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16621 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Felhívom figyelmüket, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. melléklete határozza meg a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörét, ahol az I. pont ötödik gondolatjele szerint nyilvántartott adat a közalkalmazott "lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma".

Tehát az egyetemnek (nem csak a közpénzből fenntartott telefonok esetében) kell vezetnie ilyen tartalmú nyilvántartást, van ilyen irányú jogszabályi kötelezettsége, és a vonatkozó rendelkezések alapján az adatigénylés teljesítése érdekében nem kell új adatot előállítani, a közérdekből nyilvános személyes adatokat pedig kiadni kötelezettek.

Áttekintve az Önökhoz korábban benyújtott adatigényléseket, két olyat is találtam, ahol a közfeladatot ellátó személyek közpénzből fenntartott telefonjaival kapcsolatban érdeklődtek (telefonszám, költségek, hívásidők) és Önök mindkét esetben kiadták a kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/sem...
https://kimittud.atlatszo.hu/request/se_...

A fentiekre figyelemmel kérem adatigénylésem mihamarabbi teljesítését!

Üdvözlettel:

Kalas Tibor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 35684-3/JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy
[1]https://www.semmelweiskiado.hu/letoltese...
a hivatkozott linken tud tájékozódni az adott szervezeti egységek
munkatársainak (mobil hívószámokkal is) elérhetőségeiről. A nyilvántartás
tekintetében a korábbi álláspontunkat továbbra is fenntartjuk.
Tájékoztatom továbbá arról, hogy az Ön által hivatkozott "1992. évi
XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 5. sz. melléklete" a
személyügyi nyilvántartásra vonatkozik. Jelzem továbbá, hogy jelen tv.
VIII. Fejezet "A közalkalmazotti nyilvántartás" 83/C § (1)-(2) 83/C §
(1)-(2) bekezdései és a 83/D § ) a-h) pontjai pedig részletezik a
hozzáférők jogosultságának a körét.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [2]www.semmelweis.hu

>>> Kalas Tibor <[FOI #16621 email]> 2021. 03. 12.
11:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Felhívom figyelmüket, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 5. melléklete határozza meg a közalkalmazotti
alapnyilvántartás adatkörét, ahol az I. pont ötödik gondolatjele szerint
nyilvántartott adat a közalkalmazott "lakóhelye, tartózkodási hely,
telefonszáma".
Tehát az egyetemnek (nem csak a közpénzből fenntartott telefonok esetében)
kell vezetnie ilyen tartalmú nyilvántartást, van ilyen irányú jogszabályi
kötelezettsége, és a vonatkozó rendelkezések alapján az adatigénylés
teljesítése érdekében nem kell új adatot előállítani, a közérdekből
nyilvános személyes adatokat pedig kiadni kötelezettek.
Áttekintve az Önökhoz korábban benyújtott adatigényléseket, két olyat is
találtam, ahol a közfeladatot ellátó személyek közpénzből fenntartott
telefonjaival kapcsolatban érdeklődtek (telefonszám, költségek, hívásidők)
és Önök mindkét esetben kiadták a kért közérdekű és közérdekből nyilvános
adatokat.
[3]https://kimittud.atlatszo.hu/request/sem...
[4]https://kimittud.atlatszo.hu/request/se_...
A fentiekre figyelemmel kérem adatigénylésem mihamarabbi teljesítését!
Üdvözlettel:
Kalas Tibor

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy nem kértem tájékoztatást Semmelweis Egyetem szervezeti egységek munkatársainak elérhetőségeit is tartalmazó kiadványukról.

Adatigénylésemben azt kértem, küldjék meg szerkeszthető excel táblázatban az egyetemi KÖZPÉNZEN FENNTARTOTT MOBILTELEFONNAL rendelkező személyek NÉVSORÁT, BEOSZTÁSÁT, SZERVEZETI EGYSÉGÉT és az egyetemi közpénzen fenntartott mobiltelefon HÍVÓSZÁMÁT.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy az általam által hivatkozott "1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 5. sz. melléklete" épp azért került hivatkozásra, mert Önök 2021. január 6-i levelükben azt állították, hogy "az egyetem nem vezet ilyen tartalmú nyilvántartást, mivel nincs ilyen irányú jogszabályi kötelezettsége, és a vonatkozó rendelkezések alapján kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében új adat előállítására pedig nem vagyunk kötelezettek".

Tehát egyáltalán nem akarok hozzáférni semmilyen közalkalmazotti nyilvántartáshoz, hanem arról van szó: Önöknek a nem közpénzből fenntartott telefonszámokat is nyilván kell tartaniuk, van ilyen irányú kötelezettségük, és nem jelenti új adat előállítását az adatigénylésem teljesítése.

Jelzem továbbá, hogy az Ön által hivatkozott VIII. Fejezet "A közalkalmazotti nyilvántartás" 83/D § ) a) és g) pontja szerint "a munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:
a) a közalkalmazott felettese,
g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül".

Munkatársaik teljesíteni tudják a közpénzből fenntartott telefonszámok (nevet, beosztást, szervezeti egységet is tartalmazó) listájának továbbítását, az általam kért közérdekből nyilvános személyes adatokat az Infotv. rendelkezései alapján kötelesek megküldeni, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I. 4. Az adattovábbítás feltételei c. pontja szerint az adatok továbbíthatók az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (2) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.

Mivel leveleik az adatigénylésemben megfogalmazottak és a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyására illetve pontatlan ismeretére utalnak, ezért indokoltnak tűnik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése, azon az alapon, hogy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, valamint annak közvetlen veszélye továbbra is fennáll.

Kérem szíveskedjenek adatigénylésemet 2021. április 17-ig teljesíteni. Amennyiben erre mégsem kerül sor, 2021. április 19-én a fent részletezett okok miatt bejelentést teszek a NAIH-nak. Ha adatigénylésemet teljesítése mellett döntenek, akkor azt mindenképp az általam kért formában (szerkeszthető excel táblázat) és az adatigénylés benyújtásának napján (2020. december 3.) fennálló tartalommal tegyék meg.

Üdvözlettel:

Kalas Tibor

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 35684-7 /JIF/2021

Tisztelt Adatigénylő!

 

A nyilvántartás tekintetében a Semmelweis Egyetem korábbi álláspontját
továbbra is fenntartja, melyet a SE emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgatója is megerősített.

Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Kalas Tibor <[FOI #16621 email]> 2021. 04. 10.
10:34 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Dr. Kovács Zsolt főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy nem kértem tájékoztatást Semmelweis
Egyetem szervezeti egységek munkatársainak elérhetőségeit is tartalmazó
kiadványukról.
Adatigénylésemben azt kértem, küldjék meg szerkeszthető excel táblázatban
az egyetemi KÖZPÉNZEN FENNTARTOTT MOBILTELEFONNAL rendelkező személyek
NÉVSORÁT, BEOSZTÁSÁT, SZERVEZETI EGYSÉGÉT és az egyetemi közpénzen
fenntartott mobiltelefon HÍVÓSZÁMÁT.
Tájékoztatom továbbá arról, hogy az általam által hivatkozott "1992. évi
XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 5. sz. melléklete" épp
azért került hivatkozásra, mert Önök 2021. január 6-i levelükben azt
állították, hogy "az egyetem nem vezet ilyen tartalmú nyilvántartást,
mivel nincs ilyen irányú jogszabályi kötelezettsége, és a vonatkozó
rendelkezések alapján kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében új
adat előállítására pedig nem vagyunk kötelezettek".
Tehát egyáltalán nem akarok hozzáférni semmilyen közalkalmazotti
nyilvántartáshoz, hanem arról van szó: Önöknek a nem közpénzből
fenntartott telefonszámokat is nyilván kell tartaniuk, van ilyen irányú
kötelezettségük, és nem jelenti új adat előállítását az adatigénylésem
teljesítése.
Jelzem továbbá, hogy az Ön által hivatkozott  VIII. Fejezet "A
közalkalmazotti nyilvántartás" 83/D § ) a) és g) pontja szerint "a
munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten
kívül – a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot
átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása
céljából:
a) a közalkalmazott felettese,
g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó
szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül".
Munkatársaik teljesíteni tudják a közpénzből fenntartott telefonszámok
(nevet, beosztást, szervezeti egységet is tartalmazó) listájának
továbbítását, az általam kért közérdekből nyilvános személyes adatokat az
Infotv. rendelkezései alapján kötelesek megküldeni, és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I. 4. Az
adattovábbítás feltételei c. pontja szerint az adatok továbbíthatók az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási
intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a
kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (2) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános
adatnak minősülő adatok.
Mivel leveleik az adatigénylésemben megfogalmazottak és a hatályos
jogszabályok figyelmen kívül hagyására illetve pontatlan ismeretére
utalnak, ezért indokoltnak tűnik a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése, azon az alapon,
hogy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, valamint annak
közvetlen veszélye továbbra is fennáll.
Kérem szíveskedjenek adatigénylésemet 2021. április 17-ig teljesíteni.
Amennyiben erre mégsem kerül sor, 2021. április 19-én a fent részletezett
okok miatt bejelentést teszek a NAIH-nak. Ha adatigénylésemet teljesítése
mellett döntenek, akkor azt mindenképp az általam kért formában
(szerkeszthető excel táblázat) és az adatigénylés benyújtásának napján
(2020. december 3.) fennálló tartalommal tegyék meg.
Üdvözlettel:
Kalas Tibor

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kalas Tibor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.