Közpark fejlesztési kötlségek 2019-2020

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Közpark fejlesztési költségek 2019-2020

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:
Kovács Dénes Dezső

István Margit dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Dénes Úr!

Mellékelten küldöm a tárgyban megjelölt közérdekű adatigénylésre adott közbenső válaszlevelet.

Tisztelettel:

dr. István Margit
jogi referens

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Jogi Főosztály
1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4.
Tel: +36 1 8729-373, 06-70-475-8806
E-mail: [email address]<mailto:[email address]>

István Margit dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Dénes!

 

„Közpark fejlesztési költségek 2019-2020” tárgyú közérdekű adatigénylésére
válaszolva megküldöm Aljegyző úr tájékoztatását.

 

Tisztelettel,

 

dr. István Margit

jogi referens

 

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

Jogi Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4. 

Tel: +36 1 8729-373, 06-70-475-8806

E-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]