Közpark fejlesztési kötlségek 2019-2020

Kovács Dénes made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Közpark fejlesztési költségek 2019-2020

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 26.

Üdvözlettel:
Kovács Dénes Dezső

István Margit dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Dénes Úr!

Mellékelten küldöm a tárgyban megjelölt közérdekű adatigénylésre adott közbenső válaszlevelet.

Tisztelettel:

dr. István Margit
jogi referens

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Jogi Főosztály
1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4.
Tel: +36 1 8729-373, 06-70-475-8806
E-mail: [email address]<mailto:[email address]>

István Margit dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Dénes!

 

„Közpark fejlesztési költségek 2019-2020” tárgyú közérdekű adatigénylésére
válaszolva megküldöm Aljegyző úr tájékoztatását.

 

Tisztelettel,

 

dr. István Margit

jogi referens

 

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

Jogi Főosztály

1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4. 

Tel: +36 1 8729-373, 06-70-475-8806

E-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]