Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Közösen Csepelért Egyesület megállapodást kötött az önkormányzattal. Technikailag Borbély Lénárd Borbély Lénárddal.

Szinte a legtöbb önkormányzati eseménynél a figyelemfelhívó linkeken az önkormányzati logó mellett megjelenik a Közösen Csepelért logója is, mint legutóbb a segít az önkormányzat (burgonya és hagyma osztás), a link az alábbiakban, a polgármester FB oldaláról:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=863...

Kérdéseim:
- Miért nem szerepelnek az önkormányzat képviselőinek párt logói, ha már az egyesületé igen és egy önkormányzati akcióról van szó?
- Mivel és hogyan járul hozzá az egyesület az önkormányzat segítő akciójához?
- Milyen lehetőséget biztosít az önkormányzat arra, hogy ezen megjelenések a politikai pártok számára is biztosított legyen?
- Mikor és ki döntött ezen segítő akció megszervezéséről?
- Bevonták-e a döntéshozatalba a képviselőket, kikérték-e a véleményüket bármilyen formában?
- Mennyibe kerül ezen segítő akció?

Gyújtsunk jelképes őrtüzet felhívás
https://www.facebook.com/photo/?fbid=861...
- Miért nem szerepelnek az önkormányzat képviselőinek párt logói, ha már az egyesületé igen és egy önkormányzati rendezvényről van szó?
- Mivel és hogyan járul hozzá az egyesület az önkormányzat rendezvényéhez?

Csepeli szüreti mulatság
https://www.facebook.com/photo/?fbid=858...
- Miért nem szerepelnek az önkormányzat képviselőinek párt logói, ha már az egyesületé igen és egy önkormányzati rendezvényről van szó?
- Mivel és hogyan járul hozzá az egyesület az önkormányzat rendezvényéhez?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 26.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításról szóló tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

>

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

>

idézett részek megjelenítése