Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bulla Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy a Fót, Dózsa György út 12-14. épületben jelenleg folyik-e közoktatási tevékenység.
Amennyiben igen, kérem tájékoztatásukat arról, hogy jelen tanévben hány diák zenei oktatása zajlik, illetve a következő tanévre hány diák felvételét tervezik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 30.

Üdvözlettel:

Bulla Orsolya

dr. Komlós Csaba, Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Bulla Orsolya Asszony!

Csatoltan küldöm az Önkormányzat válaszát.

Üdvözlettel:

dr. Komlós Csaba
jogtanácsos és szabályozási referens


Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: +3670/371-93-92
Fax: 0627/358-232

E-mail: [email address]
Honlap: www.fot.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Komlós Csaba!

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmemben szereplő kérdésre nem válaszolt, így azt nem fogadom el. Kérem válaszoljon arra a kérdésre, amit feltettem.

Üdvözlettel:

Bulla Orsolya

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó,

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi ügyintéző

Igazgatói Titkárság

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bulla Orsolya, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.