Közmeghallgatás 2014

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2014-es közmeghallgatás kezdési időpontját és helyét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 16.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Bódis Lajos hozzászólt ()

Úgy gondolom, érdemes magyaráznom az adatigénylést, mivel normálisan a közmeghallgatás időpontjánál nyilvánosabb információt nehéz elképzelni egy önkormányzatnál.

Ma, 16-án délelőtt megjelent egy hír arról az önkormányzat oldalán, hogy 2 nappal sem később, 18-án reggel 8-kor lesz közmeghallgatás. A törvény szerint azonban ez képviselő-testületi ülés, melyet az önkormányzat rendeletével elfogadott SZMSZ szerint 8 nappal korábban nyilvánosságra kellett volna hozni. A képviselő-testületi ülések között azonban ilyen ülés meghívója jelenleg sem szerepel, a december 4-i ülésről van a legutolsó információ. Az önkormányzat oldaláról a korábbi hírközlést (ugyanazon a napon 18 órakor lesz a közmeghallgatás) törölték. A most közölt információk szerint a közmeghallgatáson a kérdésfeltevés és véleménymondás olyan korlátozását tervezik, amely nem szerepel semmilyen jogszabályban, és a logika szerint lehetetlen teljesíteni (13 nappal ezelőtt kellett volna jelezni, hogy 2 nap múlva valaki fel tudjon szólalni). Előfordult már, hogy az önkormányzat letagadott majd törölt a honlapján közölt információt, és az is, hogy a megbízásából működő hírszerkesztők tevékenységét nem hivatalosnak nevezték.

A fentiek miatt szükségesnek tartom, hogy a jegyzőnek - ha a képviselő-testületi ülés és a közmeghallgatás szervezésére vonatkozó szabályokat megsértették is - nyilatkoznia kelljen a közmeghallgatás időpontjáról. Állampolgárként pedig - a jegyző együttműködésének hiányában - nincs más lehetőségem, mint közérdekű adat igénylése formájában nyilatkozatra bírni.

Bódis Lajos