Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sinkó Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" című projekt

Sinkó Eszter made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Sinkó Eszter to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00003 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében" című projekt pályázati dokumentációját, különös tekintettel a
-megvalósíthatósági tanulmányra
-a pályázati mellékletekre,
-és a költségvetésre, a pénzügyi tervre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 10.

Üdvözlettel:

Sinkó Eszter

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sinkó Eszter!

 

Hivatkozással 2021. március 10. napján Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének címzett közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről  szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Sinkó Eszter!

 

Hivatkozva 2021. március 10-én küldött „Közlekedésbiztonsági és kerékpáros
fejlesztések Budapest II. kerületében” tárgyú megkeresésére az alábbi
tájékoztatást adom:

 

Az alábbi linkeken megtalálja a projekttel kapcsolatos főbb
előterjesztéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat.

 

A VEKOP-5.3.1-15 Fentarható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú
pályázati felhívásra benyújtandó projektek kiválasztása

[1]http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...

 

A VEKOP 5.3.1-15 konstrukció keretei között megvalósuló kerékpárosbarát
projektek támogatási kérelemének benyújtása

[2]http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...

 

A VEKOP 5.3.1-15 konstrukció keretei között megvalósuló kerékpárosbarát
projektekhez kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodások
aláírásának kérése

[3]http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...

 

A projekttel kapcsolatos előterjesztések nyilvánosak és megtalálhatóak a
[4]www.budapest.hu -n.

 

Továbbá az alábbi linken található a II. kerületi projekt Kerékpáros
Hálózati Terve.

[5]https://bkk.hu/apps/fenntarthato_kozleke...

 

TSZ módosítás, amely az alábbi linken érhető el ( 27. napirend ):

 

[6]https://einfoszab.budapest.hu/list/fovar...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[7]Adobe SystemsE-mail:  [8][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...
2. http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...
3. http://einfoszab.budapest.hu/list/fovaro...
4. http://www.budapest.hu/
5. https://bkk.hu/apps/fenntarthato_kozleke...
6. https://einfoszab.budapest.hu/list/fovar...
8. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sinkó Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.