Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közérdekű adatok hasznosítása

Szalai Balázs made this Közérdekűadat request to Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Szalai Balázs to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

- A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeket
- Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listáját, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 24.

Üdvözlettel:

Szalai Balázs

Zelei Zoltán,

1 Attachment

Tisztelt Szalai Balázs!

Mellékelten csatolom a közérdekű adatok hasznosítása tárgyában
beérkezett közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszlevelet.

--
Üdvözlettel: dr. Zelei Zoltán

SZMJV Polgármesteri Hivatal
Tel.: 62/564-389

Tisztelt Zelei Zoltán!

Sajnos a válasz nem tartalmaz információt a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel kapcsolatban.

Az adatigénylésem a 2011. évi CXII. törvény által meghatározott, a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekre vonatkozott, amelyet a törvény 1. melléklet, Általános közzételeli lista, II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok táblázat, 17. pontjában említ a jogalkotó. Kérem, hogy az említett általános szerződési feltételeket elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az eddigi válaszait megköszönve és üdvözlettel:

Szalai Balázs

Zelei Zoltán,

Tisztelt Szalai Balázs!

Kiegészítve a korábbi választ, egyúttal a lenti e-mailjében foglaltakra
reagálva tájékoztatom, hogy kérdésére az alábbi linken tud a tárgyi
kérdéskörben tájékozódni:

https://www.szegedvaros.hu/adat/2106-a-k...

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel: dr. Zelei Zoltán

SZMJV Polgármesteri Hivatal
Tel.: 62/564-389

2021. 06. 29. 15:29 keltezéssel, Szalai Balázs írta:

idézett részek megjelenítése

--
Üdvözlettel: dr. Zelei Zoltán
ingatlangazdálkodási ügyintéző

SZMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda
Ingatlangazdálkodási Csoport
Tel.: 62/564-389

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szalai Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.