Közérdekű adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbi közérdekű adatokat:
- az Info törvény szerinti közzétételi kötelezettség hogyan valósul
meg az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál, hol érhetőek
el elektronikusan a közérdekű adatok;
- a Képviselő testület alkotott-e rendeletet a közérdekű adatok
közzététele és megismerhetősége tárgyában, ha igen kérem
szíveskedjen azt mellékelten megküldeni;
- van- e bármilyen szabályzata a Polgármesteri Hivatalnak amely a
közérdekű adatok közzétételének szabályairól szól, ha van, kérem
szíveskedjen mellékelni;
- milyen adatvédelmi intézkedések és szabályzatok vannak hatályban
az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál? Ha van a tárgyban
hatályos szabályzat, intézkedés vagy utasítás kérem azt
szíveskedjen megküldeni;
- az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal rendelkezik-e
adatvédelmi nyilvántartási számmal, ha igen, kérem szíveskedjen a
nyilvántartási számot, a kezelt adatok körét és az adatkezelés
célját közölni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 25.

Üdvözlettel:

Baranyai Tamás

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: postmaster [[email address]]
Küldve: 2016. augusztus 9. 12:36
Címzett: [email address]
Tárgy: Kézbesíthetetlen: adatigénylésre válasz adatkezeléssel
összefüggésben

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1][email address]
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és újra próbálja meg elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon a támogatási szolgálathoz.

A következő szervezet elutasította az üzenetet: smtp.kimittud.org
(173.244.180.174).

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: mail1.gyor-ph.hu

[email address]
smtp.kimittud.org (173.244.180.174) #<smtp.kimittud.org (173.244.180.174)
#5.1.1 smtp;550 5.1.1 <[email address]>: Recipient
address rejected: User unknown in virtual mailbox table> #SMTP#

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mail1.gyor-ph.hu (127.0.0.1) id hl6p1u0171sv for <[email address]>; Tue, 9 Aug 2016 12:36:13 +0200 (envelope-from <[email address]>)
Received: from mail.gyor-ph.hu ([10.0.5.9])
by mail1.gyor-ph.hu (SonicWALL 8.2.1.4969)
with ESMTP id 201608091036130104990; Tue, 09 Aug 2016 12:36:13 +0200
Received: from EXCBACK.hivatal.gyor-ph.hu ([::1]) by
excback.hivatal.gyor-ph.hu ([::1]) with mapi id 14.03.0235.001; Tue, 9 Aug
2016 12:36:02 +0200
From: =?iso-8859-2?Q?Dr=2E_Nagy=2EKl=E1ra?= <[email address]>
To: kmt <[email address]>
Subject: =?iso-8859-2?Q?adatig=E9nyl=E9sre_v=E1lasz_adatkezel=E9ssel_=F6sszef=FCgg?=
=?iso-8859-2?Q?=E9sben?=
Thread-Topic: =?iso-8859-2?Q?adatig=E9nyl=E9sre_v=E1lasz_adatkezel=E9ssel_=F6sszef=FCgg?=
=?iso-8859-2?Q?=E9sben?=
Thread-Index: AdHyKXJcCzDChTOESnKJOgvNn9fnBA==
Date: Tue, 9 Aug 2016 10:36:02 +0000
Message-ID: <[email address]>
Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [195.228.178.220]
Content-Type: text/plain
MIME-Version: 1.0
X-Mlf-Version: 8.2.1.4969
X-Mlf-UniqueId: o201608091036130104990

References

Visible links
1. mailto:[email address]