Közérdekű adatkérések teljesítésének költségei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az önkormányzat korábbi - közérdekű adatok megválaszolásának költségére vonatkozó - válaszában szereplő ( http://kimittud.atlatszo.hu/request/3868... ) költségösszegek részletezése, számítási módja, évenkénti bontásban történő megadása, továbbá a részletezett időszakban beérkezett és megválaszolt adatkérések száma. Egyúttal kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a számítás alapját képező (munka+rezsi) ráfordítások teljesítés- és költségigazolását a szervezeten belül az elmúlt években milyen rendszerben hagyták jóvá, szerepelt-e (ha igen, hol) a költségvetési tervezési és/vagy zárszámadási rendeletekben.

Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy az eddigi számítási mód alapján a jelenlegi adatkérés milyen költséget jelent az önkormányzat részére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Virág Tamás Úr!

 

Hivatkozással a 2015. február 12. napján kelt, elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésére, szíves tájékoztatásul csatolva
küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]