Közérdekű adatigénylések teljesítése 2010-2014 között

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a megválaszolt közérdekű adatigénylések listáját, amit az önkormányzat megválaszolt 2010 és 2014 között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Hivatkozással a 2015. február 12. napján kelt, elektronikus formában
benyújtott közérdekű adatigénylésére, szíves tájékoztatásul csatolva
küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Kecskeméti László Zsolt!

A teljes listára nyújtottam be az adatigénylést, legyen szíves azt teljesíteni.

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a megválaszolt közérdekű adatigénylések listáját, amit az
önkormányzat megválaszolt 2010 és 2014 között."

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Hivatkozással a 2015. február 27. napján kelt adatkérésére, szíves tájékoztatásul csatolva küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszlevelét.

Tisztelettel:

dr. Kecskeméti László
jogi előadó

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel.: 06-1/4592599
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!