Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Lilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közérdekű adatigénylés koronavírus teszttel kapcsolatban

We're waiting for Horváth Lilla to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem a Ferencvárosi Önkormányzat arra vonatkozó tájékoztatását, hogy 2020. október 01.
napjától jelen adatkérés benyújtásának napjáig terjedő időszak alatt a Ferencvárosi Önkormányzat
által fenntartott intézményekben hány koronavírus tesztet végeztek, kérem az adatokat napi
bontásban megadni, azon feltüntetve, hogy hány főt, mely intézményben, milyen típusú
koronavírus teszttel vizsgáltak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 10.

Üdvözlettel:

Horváth Lilla

Szilágyi Imre, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Horváth Lilla!

 

Címzetes Főjegyző Asszony megbízásából csatoltan megküldöm az Ön által
feltett kérdésekre a válaszokat.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Szilágyi Imre

irodavezető

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda

 

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.
Tel.: (06-1) 215-1077, Fax: (06-1) 217-7105
E-mail.: [1][email address],[2][email address]
Web.: [3]www.ferencvaros.hu

[4]cid:[email protected]

[5]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]
3. blocked::http://www.ferencvaros.hu/
http://www.ferencvaros.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Lilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.