Közérdekű adatigénylés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- NDR-222 kisbusz összes menetlevelét
- MOL Nyrt. által kibocsájtott számlákat 2021.04.04. - 09.16. és 2021. 09.18. - 2023.05.03. között
- egyéb üzemanyagbeszerzési számlát 2020.12.01. óta

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 3.

Üdvözlettel:
Király Róbert

Horváthné Szekeres Gabriella, Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Király Róbert Képviselő Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztett elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- NDR-222 kisbusz összes menetlevelét
- MOL Nyrt. által kibocsájtott számlákat 2021.04.04. - 09.16. és 2021. 09.18. - 2023.05.03. között
- egyéb üzemanyagbeszerzési számlát 2020.12.01. óta

Kérésének megfelelően, így jelen levelemben a kért időszakra vonatkozó dokumentumok kerülnek megküldésre.

A dokumentumokat az alábbi linken találja:

https://drive.google.com/drive/folders/1...

Zsikó Zoltán ügyvezető megbízásából

Horváthné Szekeres Gabriella
titkárságvezető
Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nkft.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Horváthné Szekeres Gabriella!
az anyagot köszönettel megkaptam, de sajnos hiányosan.
Minden MOL számla 3 kötelező elemből áll:
1. Számla
2. Számlaösszesítő
3. Számla melléklet.

Az Önök által küldött anyagból az összes számla melléklet hiányzik, amiket kérek pótolni.

Üdvözlettel:
Király Róbert

Tisztelt Horváthné Szekeres Gabriella!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Kérem törvényben előírt kötelezettségnek tegyenek eleget.

Üdvözlettel:
Király Róbert