Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kövesdi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közérdekű adatigénylés

Kövesdi Tamás made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Kövesdi Tamás to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat:

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal jelentetett-e meg bármilyen nyomtatott kiadványt? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson, hogy a kiadványok mekkora példányszámban készültek és milyen darabárom. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal készítetett-e bármilyen audiovizuális médiatartalmat? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson, hogy az audiovizuális médiatartalom mikor és hol, milyen hosszúságban jelent meg. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal vásárolt-e informatikai (hardware, software) vagy telekommunikációs eszközöket? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

- a 2022. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal igénybe vette-e bármi nemű, fenti kategóriákba nem sorolható külső szolgáltatást a választások lebonyolításával összefüggésben? Amennyiben igen, kérem tájékoztasson azok mennyiségéről és típusáról. Kérem továbbá, hogy a beszerzéshez kapcsolódó dokumentációkat (pályázati kiírás és annak értékelése, szerződések, megrendelések, tejesítési igazolások, számlák, az ezekkel összefüggésben lévő levelezések) a számomra megküldeni szíveskedjék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 30.

Üdvözlettel:

Kövesdi Tamás

Molnár Jánosné, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kövesdi Tamás Úr!

 

Csatoltan megküldöm a fenti tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
adott közbenső tájékoztató levelet.

 

Tisztelettel

dr. Tiba Zsolt

jegyző megbízásából

 

Molnár Jánosné

jogi asszisztens

Jogi Főosztály

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

        [1]cid:[email protected]

 

+36/1 872 9232

[email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links

Molnár Jánosné, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kövesdi Tamás Úr!

 

Csatoltan megküldöm a fenti tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
írt válaszlevelet.

 

Tisztelettel

 

dr. Tiba Zsolt

jegyző megbízásából

 

 

Molnár Jánosné

jogi asszisztens

Jogi Főosztály

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

        [1]cid:[email protected]

 

+36/1 872 9232

[email address]

 

 

References

Visible links

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kövesdi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.