Tisztelt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre az EKR001978162023, EKR000649502021, EKR000519272023 és az EKR001242122020 azonosítószámú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos következő információkat és dokumentumokat:
- a közbeszerzési eljárás előkészítésében résztvevő személyek, a bírálóbizottsági tagok és a döntéshozók nevei és az általuk betöltött pozíció;
- a fenti személyek által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatok elektronikus másolati példányban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2024. május 22.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

KEF - sajtó, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Tisztelt Katus Eszter!

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a határidő 15 nappal meghosszabbodik.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

idézett részek megjelenítése

KEF - sajtó, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Tisztelt Katus Eszter!

Tájékoztatjuk, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság minden esetben vizsgálja és betartja a közbeszerzési törvényi szigorú összeférhetetlenségi szabályait. Tájékoztatom továbbá, hogy minden jogszabályban előírt dokumentumot feltöltöttünk az elektronikus közbeszerzési felületekre.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

idézett részek megjelenítése