Közadat igénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közadatigénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatát.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) bekezdése szerint: "A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltölteni szíveskedjen.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 9.

Üdvözlettel:

Peng György

Sarkadiné Halasy Ibolya, Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Peng György Úr!

Csatoltan megküldöm Önnek az Esztergom Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának a közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések
teljesítésének rendjéről szóló Jegyzői Utasítását.

Üdvözlettel:
Sarkadiné Halasy Ibolya

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sarkadiné Halasy Ibolya!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Peng György