Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A bíróság a 2023. november 02. napján kelt Cgt.01-23-016377/2. számú végzésével megindította a kényszertörlési eljárást a Zöld-Édenkert Kft-vel szemben. Az eljárásban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal is bejelentett 2.276.149.-Ft. követelést.

Kérem, szíveskedjen megadni, hogy a követelés hogyan, mikor és pontosan mivel kapcsolatban jelentkezett. Illetve elektronikus másolatban legyen kedves megküldeni részemre az ezzel kapcsolatos bármilyen dokumentációt (határozat, végzés, feljegyzés, közgyűlési, bizottsági vagy más jegyzőkönyvek, stb.), vagy az arra rámutató linket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 26.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Fülöp Orsolya!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 594900 /2024-es
érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda
részére.

 

Tisztelettel:

 

Főpolgármesteri Hivatal

Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály

Ügyfélszolgálati Csoport

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

telefon: +36 1 327 1957

e-mail: [1][Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal kérő e-mail]

 

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha
ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a
feladónak.

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or
forward it. If you have received this e-mail message in error, please
notify the sender.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Fülöp Orsolya!

 

Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői levelet.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda