Kövér László házelnöknek a beiktatása óta tett belföldi és/vagy autóval megtett hivatalos útjainak listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kövér László házelnöknek a beiktatása óta tett belföldi és/vagy autóval megtett hivatalos útjainak részletes listáját, feltüntetve az úticélt, a megtett kilométerek számát, az út költségét, a felhasznált közlekedési eszközt/módot (szolgálati autó, saját autó költségtérítéssel stb.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

A korábban elküldött adatigénylésemre a jogszabály értelmében általában azonnal, de legkésőbb szeptember 29-ig válaszolniuk kellett volna.

Üdvözlettel:

Kovacs Ildikó

Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Kovács Ildikó!

Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, érdeklődésére ismertetem
Önnel Házelnök úr 2011. évi gépjármű igénybevételének adatait.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke 1 db. AUDI A8 Lang Quattro 4.2 V8
típusú gépkocsival közlekedik. A jármű ez idő alatt megtett 57600
kilométert, fogyasztott 9300 liter üzemanyagot, melynek költsége 4185000
Ft. volt. A kötelező biztosítás díja 82684Ft., a CASCO 965520 Ft., a
javítási költségek 53000 Ft. voltak.

Szilágyi Zoltán sajtófőnök

Az Országgyűlés Sajtószolgálata
Tel: +36 1 441 4870
Mobil: +36 30 4914320
[email address]