Kossuth téri társasház és piaccsarnok

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni az alábbiakról:

1. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata mekkora összegű, milyen jogcímen fenntartott követelést/követeléseket tart nyilván Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházzal, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházzal szemben. Amennyiben a követelést/követeléseket nem az Önkormányzat, hanem a VAMÜSZ vagy egyéb önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, szervezet könyveiben szerepel, úgy azt is kérem közölni szíveskedjenek.
2. Az 1. pontban megjelölt követeléssel/követelésekkel kapcsolatosan az Önkormányzat vagy az Önkormányzat képviseletében eljáró VAMÜSZ vagy egyéb önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, szervezet indított e peres eljárást igényének érvényesítésére Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházzal illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházzal szemben. Ha az eljárás/ok megindultak azok milyen eredménnyel zárultak?
3. 2019. február 11. napján Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata mekkora eszmei tulajdoni hányaddal bír Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasházban, illetve a Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasházban.
4. Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasház, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasház mekkora összegű és jogcímű igénybejelentést tett Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata felé? Illetőleg kezdeményezett-e peres eljárásokat az Önkormányzat felé, ha igen ezen perek milyen jogerős döntéssel zárultak. Folyamatban lévő és lezárt perek esetén az eljárások bírósági ügyszámát szíveskedjen közölni.
5. Amennyiben Budapest XIX. kerület Kossuth téri Üzletház Társasház, illetve Budapest XIX. Kerület Kossuth téri Piaccsarnok Társasház és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata egymással szemben fennálló kölcsönös követeléseiről tárgyalásokat folytat, úgy a tárgyalások állásáról és a felek álláspontjáról tájékoztatni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 11.

Üdvözlettel:

Sereg László

Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy elektronikus levelével hozzánk fordult.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal a [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre megküldött elektronikus levelét megkapta, annak feldolgozása folyamatban van.
Részletes válaszunk elkészítése érdekében levelét továbbítjuk az illetékes szakirodának. Kollégáink válaszáig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:
Dr. Bernát Péter
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
telefon: 3474-525
e-mail: [Budapest XIX. kerület Kispesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Ez egy automatikusan generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

Andrea Sebestyén,

1 Attachment

iktatószám: IX/113-10/2019.

Sereg László részére

Tisztelt Sereg László Úr!

Közérdekű adatkérelmére csatoltan megküldöm dr. Vitál Márton jegyzőt helyettesítő aljegyző úr levelét.

Tisztelettel:

Sebestyén Andrea
irodavezető
Jegyzői Kabinet Iroda
Budapest Főváros XIX. Kerület
Kispesti Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20. I.32.
Tel: +36-1-3474567
E-mail: [email address]